Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Crown - Van Gelder - Nieuws

3e ronde cao Crown van Gelder eindigt in eindbod

Zoals afgesproken hebben wij op donderdag 9 januari voor de derde keer met jullie werkgever onderhandeld over de cao.

Onze inzet/mandaat was op 8 januari in de ledenraadpleging bepaald, met kleinst mogelijk verschil, om in de onderhandelingen een loonsverhoging van 4% neer te leggen en een verhoging van de 5-ploegentoeslag van 30%.

Dit bleek voor jullie werkgever veel te hoog en hebben partijen geconstateerd dat het gat onoverbrugbaar is. Dat betekent dat je als partijen uitonderhandeld bent. Wij hebben jullie werkgever daarop gevraagd om een eindbod voor deze cao te doen. De tekst van het totale eindbod vind je als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Belangrijkste punten op basis van onze inzet zijn: Loonsverhoging per 01-01-2020 structureel 2,25%, daarnaast geen verhoging op de ploegentoeslag. Als blijk voor waardering voor de flexibele inzet een eenmalig uitkering van 350 euro per persoon.

Hoe nu verder?
Gezien het feit dat dit om een eindbod gaat, leggen wij dit vanuit de bonden met een negatief advies aan u voor.
Neemt niet weg dat je gewoon kunt stemmen op dit eindbod. Stem je in meerderheid voor dan is er sprake van een cao-resultaat, stem je tegen dan gaat de volgende fase van dit traject in.

Je kunt stemmen tot maandag 20 januari 12.00 uur. De uitslag zal in die middag nog met jou gedeeld worden. Wij verzoeken jullie daarom om een digitale stem uit te brengen. Klik hier om je stem uit te brengen.

Maar voor degene die deze nieuwsbrief per post ontvangen, kunnen de bijgevoegde stemformulier invullen en naar ons terug zenden.

Volgende fase
Als de meerderheid van de leden het eindbod verwerpt, dan wordt ieder lid uitgenodigd om op maandag 27 januari om 12.30 naar de ¾-vergadering te komen. Een ¾-vergadering is een vergadering, waarbij er over actie voeren gestemd gaat worden. Daarvoor is nodig dat 50% of meer van onze leden op de ¾-vergadering aanwezig is om zijn of haar stem schriftelijk op de vergadering uit te brengen. Daarnaast zal 75% van de aanwezige leden op de vergadering voor actie moeten stemmen om actie daadwerkelijk mogelijk te maken.

Er kan niet per volmacht gestemd worden, dan wel schriftelijk van te voren stemmen, daarnaast tellen blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen niet mee. Het belang van een dergelijke vergadering, als deze nodig is, is hiermee aangetoond. Wordt de ¾ niet gehaald dan kan er geen actie volgen.

CNV Vakmensen
mede namens onze kaderleden Frans de Haan en Leo Klinkenberg 
Peter Boeseken, bestuurder
p.boeseken@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid