Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Periodiek overleg AFP Apeldoorn

Op 16 februari heeft CNV Vakmensen en de directie van AFP een periodiek overleg gehad. Tijdens dit overleg hebben we gesproken over de ontwikkelingen binnen AFP en de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de cao.

Nieuwe uitdagingen
2016 is een succesvol jaar geweest voor AFP. In 2017 staat AFP voor een aantal uitdagingen. Zo heeft AFP met het opstarten van de nieuwe productielijn (lijn 17) haar grootste investering gedaan in de geschiedenis. Het is de bedoeling dat de productielijn aan het eind van 2017 zal gaan draaien. Daarnaast is er sprake van toenemende concurrentie in de Zuid- en Oost-Europese markt, wat vraagt om continue aandacht om zo efficiënt mogelijk te werken.

Evaluatie afspraken cao
In het overleg hebben we stil gestaan bij de gemaakte (protocol)afspraken in de cao. Zo zijn inmiddels twee jongeren met een WA-jong uitkering succesvol aan de slag binnen AFP. Uiteraard blijven deze jongeren goede begeleiding vragen.
Daarnaast hebben we stil gestaan bij het onderwerp flexibel roosteren. AFP heeft bij de medewerkers die werkzaam zijn in de ploegendienst geïnventariseerd waar de behoefte ligt. Echter blijkt uit de inventarisatie dat er op dit moment geen eenduidige behoefte is. Binnen de ploegendienst zijn de functies nog niet uitwisselbaar waardoor het flexibel roosteren praktisch gezien ook bijna niet mogelijk is. Wanneer de functies daadwerkelijk uitwisselbaar zijn zal weer aan de slag worden gegaan met flexibel roosteren. Tot die tijd staat het onderwerp even geparkeerd.

Duurzame inzetbaarheid blijft een onderwerp wat AFP onder de aandacht brengt, bijvoorbeeld in de werkoverleggen. Binnen de organisatie is ook een werkgroep actief die thema’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid voorbereidt. Vanaf 1 september zal AFP een rookvrije plant zijn. Medewerkers die moeite hebben met stoppen kunnen hierbij van AFP begeleiding krijgen.

Binnen AFP wordt druk geschoold. Zo zijn er meer dan 30 medewerkers die bezig zijn met de scholing voor VAPRO- B. Inmiddels hebben al 5 medewerkers de scholing met succes afgerond.

CNV vakmensen is blij met de stappen die door AFP zijn gezet. Wij vinden het als vakorganisatie belangrijk dat werkgevers investeren in scholing en ontwikkelingen van medewerkers en maatregelen nemen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergoten.

Heb je nog vragen of opmerkingen over bovenstaande? Laat het weten, dan nemen we contact met je op.

Job Marskamp
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 90 98 65
E:  j.marskamp@cnvvakmensen.nl

Jacqueline Kraan
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 48
E:  j.kraan@cnvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid