Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Eindelijk onderhandelingsresultaat bij de Omroepen

Het heeft even geduurd, maar gelukkig zijn we eruit. Graag vertellen we je in deze nieuwsbrief wat we hebben afgesproken.

Hoofdpunten cao resultaat:

 • Per 1-1-2017 een structurele loonsverhoging van 1,4% (dit ontvangen de medewerkers in februari of maart 2018 met terugwerkende kracht)
 • Per 1 juli 2018 een structurele loonsverhoging van 1,5%
 • Looptijd cao: 2 jaar van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018
 • De cao-regeling Partiële Terugtreding Ouderen (artikel 7 cao) wordt uitgebreid. Medewerkers kunnen vanaf 10 jaar voor hun AOW leeftijd met deels door de werkgevers aangevuld salaris en 100% pensioenopbouw 20% minder gaan werken.
 • Er komt een omroepintermediair om medewerkers die hun (tijdelijke) baan bij een omroep verliezen te helpen bij het vinden van een nieuwe baan bij een andere omroep. Op die manier blijft kennis en ervaring voor de omroepen behouden en krijgen medewerkers meer werkzekerheid. We gaan dit als pilot voor twee jaar inzetten als cao project.
 • Uitzendkrachten en payroll-medewerkers hebben in gelijke omstandigheden recht op hetzelfde bruto maandinkomen als werknemers in dienst van de omroepen. Deze afspraken worden nu veel duidelijker opgeschreven in artikel 13 lid 6 waardoor de positie van de uitzendkrachten en payrollers verbetert. Cao partijen gaan de naleving hiervan ook beter in de gaten houden.
 • Het budget voor loopbaantrajecten kan ruimer besteed gaan worden, ook financieel advies wordt mogelijk.
 • Voor wettelijke vakantiedagen gaan we aansluiten bij de geldende wetgeving. Dat betekent dat de vervaltermijn 6 maanden worden. Dit is dus korter aangezien zowel werkgevers als bonden het opnemen van vakantie willen stimuleren. De bovenwettelijke vakantiedagen blijven ongewijzigd 5 jaar geldig.
 • Cao partijen gaan in een werkgroep onderzoeken of er een keuzebudget voor arbeidsvoorwaarden mogelijk is.
 • De jeugdschalen verdwijnen uit de cao. Daarmee ruimen we een ongelijkheid op.
 • En we gaan aan de slag met een code voor ZZP-ers. Daarin willen we gaan opnemen welke uitgangspunten wij belangrijk vinden bij het inhuren van ZZP-ers. Uiteindelijk hebben medewerkers die onder de cao vallen, uitzendkrachten en payrollers en zzp-ers allemaal met elkaar te maken in de omroepbranche. We zijn dan ook blij dat we hierover met de werkgevers in gesprek gaan.
 • Gelijktrekken vakantie-uren medewerkers in salarisklasse A tot en met F en salarisklasse G en hoger. Dit betekent dat iedere werknemer (op fulltime basis) in een kalenderjaar 144 wettelijke en 56 bovenwettelijke vakantie-uren opbouwt. Medewerkers in G en hoger leveren hiervoor 8,8 uur in, waardoor F en lager er 27,2 uur bij krijgen. Maar G en hoger mogen vanaf nu wel gelijk overuren gaan schrijven en NRD gaan opbouwen, daar waar nu een drempel van 36 uur geldt (artikel 25 lid 3 en artikel 31 lid 2 cao). Bovendien krijgen deze medewerkers eenmalig 500 euro bruto uitgekeerd als compensatie.
 • Vanaf 1 februari 2018 worden de periodiekpercentages berekend aan de hand van het feitelijk salaris van de werknemer. Hiervoor vond de berekening plaats over het maximumschaalsalaris. Deze aanpassing komt voor het eerst in 2019 aan de orde.
 • Overige punten: reparatie ww, de benodigde stukken gaan we zsm indienen, vergoeding scholing redactieraad.
Het complete onderhandelingsresultaat treffen onder het kopje Downloads aan.

Breng je stem uit! Het gaat om jullie mening. Laat ons voor 7 februari weten wat je van het cao-resultaat vindt door hier je stem uit te brengen. Ontvang je deze nieuwsbrief per post dan is hier de link om je stem uit te brengen: www.cnvvakmensen.nl/enquete-omroepen

Waarom duurde het zo lang?

Het bereiken van dit cao resultaat heeft natuurlijk erg lang geduurd. Dit kwam vooral doordat bonden het niet eens werden over de loonsverhoging. Uiteindelijk realiseren we met deze afspraken koopkrachtbehoud. Maar dat heeft ons wel erg veel tijd en energie gekost. Dat geldt ook voor de afspraken rondom flex en zzp. Dat blijven in de omroepbranche ook moeilijke onderwerpen om afspraken over te maken met de werkgevers.

Wat vindt CNV Vakmensen van het resultaat?

Wij zijn blij dat er nu een cao resultaat ligt. Dat verdienen de medewerkers. Voor wat betreft de loonverhoging geldt dat deze ermee door kan maar dat wij natuurlijk liever, naast koopkrachtbehoud, een loonstijging hadden willen afspreken. Dat zat er helaas, met alles wat er nu gebeurt bij de omroepen, echt niet in. Wat ons betreft is dit het best haalbare resultaat dat wij met onderhandelen hebben kunnen bereiken.

We hebben wel een uitruil gedaan rondom de vakantie-uren, die een moeilijk verschil oplost en voor de groepen F en lager een behoorlijke verbetering oplevert. Daarnaast zijn we ook met de werkgevers meegegaan door een kleine aanpassing in de berekening van de periodieken te accepteren. Het duurt nu dus iets langer voordat je einde van de schaal hebt bereikt.

Daar staat tegenover dat er een nieuwe cao ligt, die ook voor de uitzendkrachten, zzp en payroll collega’s een belangrijke verbetering biedt. Kortom, wij menen dat het goed is dat er nu een nieuwe cao ligt.

Als de leden van de bonden instemmen dan gaan de gemaakte afspraken na 7 februari zo spoedig mogelijk gelden. Mocht de uitslag anders zijn, dan zullen we weer in overleg moeten gaan met de werkgevers. Mocht dit aan de orde zijn dan laten we jullie dat natuurlijk weten.

Contact/vragen

Wil je meer weten of heb je ideeën of aanvullingen, laat het dan zeker weten.

Sandra Hendriks-Sneijder
sectorbestuurder
E: s.hendriks@cnvvakmensen.nl
M: 06-10539520.

 Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid