Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Stork - Nieuws

Stork - Functiehuis van Power Services en EQIN

Op 15 juli jl. hebben we als gezamenlijke vakorganisaties weer overleg gevoerd met Stork over het functiehuis van Power Services en EQIN.

Onze conclusies:
- de (generieke) functiebeschrijvingen zijn in het algemeen voldoende duidelijk en herkenbaar;
- met duidelijk onderscheiden niveaus o.b.v. relevante differentiërende factoren;
- met bijbehorende Hay-waarderingen en daaruit resulterende indelingen die plausibel zijn.

Afgesproken is dat enige waargenomen inconsistenties in de beschrijvingen in een laatste redactionele slag eruit zullen worden gehaald. Waarna onze functiewaarderingsdeskundigen de definitieve functiebeschrijvingen krijgen toegestuurd. Daarna kunnen de functies definitief worden ingedeeld.

Verder hebben wij het indelingsproces besproken. Toegelicht is door HR dat direct-leidinggevenden voldoende zicht hebben op het werk van hun werknemers om hun functies te kunnen indelen. Wij hebben aangegeven dat het omwille van transparantie en draagvlak toch belangrijk is om met (een afvaardiging van) de werknemers in een functie, ook bij generieke functies die meerdere indelingsniveaus bestrijken. Dat wil zeggen dat de inhoud van je eigen functie in de praktijk te bespreken, alvorens je functie wordt ingedeeld. HR van Stork kan zich hierin vinden en daarom word je in staat gesteld om je eigen functie in de praktijk te kunnen bespreken met je leidinggevende.

De bezwaar- en beroepsprocedure is dezelfde als die bij Industrial Services.
Het functiewaarderingsproces wordt van een duidelijke bezwaarprocedure voor werknemers voorzien. De bezwaarprocedure kent een interne en een externe bezwaar- en beroepsmogelijkheden. Meer informatie hierover volgt medio september.

Over de salarisgarantieregeling moeten we nog concrete afspraken maken met Stork, uitgangspunt is dat het salarisperspectief gerespecteerd wordt met behoud van loon bij een lagere inschaling. Daarmee krijg je je cao-loonsverhogingen, die meetelt voor alle grondslagen.

Belangrijk om te weten dat een redelijk deel van de werknemers met een lagere indeling zal worden geconfronteerd. HR voert hiervoor de verklaring aan dat in sommige bedrijfsonderdelen om beloningsredenen werknemers in het verleden een schaal hoger zijn ingedeeld dan eigenlijk op grond van hun functie was gerechtvaardigd. Dat heet "functie-inflatie". Als dat inderdaad het geval is dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen niet meer dan twee schalen omlaag gaan. Dit is een punt van discussie voor het eerstvolgende overleg met Stork.

Hoe nu verder?
Wij praten op 19 september 2019 verder met Stork. Dan hopen we tot een goed resultaat te komen. Andere belangrijke onderwerpen zoals sociaal plan, regelingenboek en organisatieontwikkeling hebben we ook geagendeerd voor dit overleg. Dit omdat het huidige sociaal plan afloopt op 1 januari 2020 en het regelingenboek op 31 mei 2020. Dat betekent dat beide regelingen tijdig verlengd moeten worden. Wordt vervolgd!

Heb je vragen dan wel opmerkingen, laat het weten.

Arthur Bot
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 44 51 90
E: a.bot@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid