Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Stork - Nieuws

Overleg Stork Fluor

Op 19 september heeft CNV Vakmensen samen met de andere bonden overleg gehad met het management van Stork. Door een misverstand van mijn kant ontvang je dit (gezamenlijke vakbonds-) bericht nu pas, waarvoor mijn welgemeende verontschuldigingen.

Algemene gang van zaken
Stork heeft aangegeven dat de resultaten t/m het 2e kwartaal 2019 niet goed zijn en ‘pijn doen’. Kort gezegd komt het erop neer dat er teveel kosten gemaakt worden waar geen financiële dekking tegenover staat. Er is sprake van onvoldoende rendement dat helaas niet gecorrigeerd kan worden door de resultaten van de buitenlandse Stork bedrijven. Al met al een vervelende boodschap, echter er zal een analyse komen over de oorzaak van het achterblijven van het resultaat. Wat in ieder geval meespeelt is dat men door Orange de laatste periode te veel interngericht is geweest in plaats van de focus op de externe markt te richten.

Geactualiseerd functiehuis
Binnen Stork is al enige tijd de discussie over de wijziging van het functiehuis gaande. Enige tijd geleden is dit doorgevoerd voor een aantal werkmaatschappijen. Met ingang van 1 januari 2020 wordt het geactualiseerde functiehuis toegepast op de volgende bedrijven binnen Equipment & Energy Solutions (E&ES):

-           Stork Gears & Services B.V.
-           Stork Turbo Service B.V.
-           Stork Thermeq B.V.
-           Stork Turbo Blading B.V. 

In de periode november/december wordt je door Stork geïnformeerd over de nieuwe functie-indeling en salarisschaal. De specialistenunits, die sinds 9 maart ook onder Equipment & Energy Solutions vallen, zijn hiervan uitgesloten. Sinds 1 januari 2017 hebben zij een nieuw functiehuis.

Zoals je weet zijn er afspraken gemaakt over de gevolgen van je salaris als gevolg van de nieuwe indeling. Deze afspraken blijven van toepassing op jou. Kernpunten van de afspraken zijn:

 • Als in de nieuwe situatie een lagere salarisschaal is gekoppeld aan jouw functie dan houd je jouw huidige salaris en groeimogelijkheden. Aanvullend hebben we afgesproken dat alle functies ingedeeld worden in de juiste loonschaal maar dat niemand meer dan 2 loonschalen omlaag gaat.
 • Als in de nieuwe situatie een hogere salarisschaal is gekoppeld aan jouw functie dan gaat die hogere inschaling direct op 1 januari 2020 in.
 • Bij de beoordeling over 2019 wordt uitgegaan van de nieuwe salarisschaal als die hoger is dan de huidige. De eventuele persoonlijke toeslagen worden met ingang van 1 januari 2020 omgezet in het vaste salaris als je een gelijke salarisschaal houdt of in een hogere bent ingedeeld. Let wel: zolang je salaris inclusief de toeslagen niet het maximum van de schaal overstijgt.

Het kan zijn dat je het niet eens bent met de nieuwe indeling. In dat geval kun je een beroep doen op de begeleidingscommissie. Tijdens een persoonlijk gesprek zal jouw leidinggevende een toelichting geven op de voor jou geldende aanpassingen.

Stand van zaken Orange
Er is sprake van een vertraging in de uitvoering van Orange. Dit heeft effect op onder andere de financiële resultaten van de organisatie. Stork beraadt zich op de mogelijkheden van een versnelling van het proces. Echter de zorgvuldigheid is eveneens erg belangrijk. Er is een evaluatieteam samengesteld die de eerste fase van Orange evalueert. Iedere werkmaatschappij is hierbij betrokken.

Verlenging sociaal plan tot 1 januari 2021
De looptijd van het huidige sociaal plan is tot 1 januari 2020. Mede door de vertraging van Orange heeft Stork een voorstel gedaan om het huidige sociaal plan ongewijzigd te verlengen. Uiteindelijk zijn de partijen het erover eens dat een verlenging met één jaar (dus tot 1 januari 2021) wenselijk is.

Regelingenboek
In november zullen de partijen een start maken met de besprekingen inzake het regelingenboek. Het kan zijn dat je graag ziet dat één of meerdere artikelen in het huidige regelingenboek aangepast worden. Laat het mij weten als dit het geval is, zodat ik jouw wensen tijdens de besprekingen kan inbrengen.

Hoe verder

 • Stemming sociaal plan: over de verlenging van het sociaal plan zal gestemd moeten worden. Je kunt je stem voor een ongewijzigde verlenging van het bestaande sociaal plan laten weten via mijn e-mailadres.
 • Aanpassingen regelingenboek. Als je wijzigingen wilt voorstellen voor het regelingenboek stuur dan een bericht naar mijn e-mailadres.

Nadere informatie
Als je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebt dan ben ik vanzelfsprekend beschikbaar via e-mail of telefoon.

Arthur Bot
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 44 51 90
E: a.bot@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid