Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Stork - Nieuws

Overleg met directie Stork

Op 12 december 2019 hebben we overleg gevoerd met de Stork- directie. Hieronder lees je de uitkomsten van dit overleg.

Financiële stand van zaken
De bedrijfsresultaten van Stork Nederland staan er niet florissant voor, zo bleek uit de derde kwartaalcijfers. De omzet en winsten blijven achterwege en daardoor heeft men veel moeite om als projectorganisatie goed uit de verf te komen. Dat is geen leuke boodschap. De directie zal snel met een analyse komen over de oorzaak van het achterblijven van de omzet - en winstcijfers. Wat in ieder geval mede oorzaak is dat men door Orange de laatste periode teveel interngericht is geweest in plaats van de focus op de externe markt te richten. Er worden daarom aanvullende maatregelen genomen in 2020 om het bedrijf weer gezond en slagvaardig te maken, aldus het management.

Overgangsregelingen harmonisatie functiehuis Power
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, hebben we de functiewaardering en functiehuis van Power alleen op de procedures getoetst (denk aan: toepasbaarheid, toegankelijkheid, uitlegbaarheid, duidelijkheid en betrouwbaarheid). Wij hebben als vakbond dus geen invloed op de functieomschrijvingen en functie-indelingen. Dat is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Iedere organisatie is namelijk zelf verantwoordelijk voor het onderhouden en actualiseren van zijn eigen functiehuis. Dit geldt ook voor Stork.

Juist om die reden hebben wij met Stork tijdig garantieafspraken gemaakt. Doel hiervan is dat er straks niemand in financiële zin achteruit gaat. Wij hebben daarnaast ook afspraken gemaakt over de beroeps- en bezwarenprocedure, zodat de bezwaren tegen de nieuwe indeling door een professionele beroeps- en bezwarencommissie in behandeling genomen kan worden. Wij hebben de afspraken zoals ze gemaakt zijn enige weken geleden ter instemming aan de leden voorgelegd en die hebben bijna unaniem ingestemd. Dat betekent inkomenszekerheid voor alle betrokken collega’s.

Verlenging sociaal plan tot 1 januari 2021
Onze leden hebben massaal ingestemd met ongewijzigd verlengen van het sociaal plan van Stork tot 1 januari 2021. Daarmee wordt het sociaal plan geeffectueerd per 1 januari 2020. Dat betekent dat er weer een goed sociaal plan is om de sociale- en personele gevolgen van de organisatieveranderingen en wijzigingen voor de werknemers op een nette manier op te vangen. Zie http://comform.cnvvakmensen.nl/attachment/?id=2754. Voor degene die deze nieuwsbrief per post ontvangen is het sociaal plan bijgevoegd.

Regelingenboek
Wij hebben met je werkgever ook overlegd over de verlenging van het regelingenboek. Echter, we hebben onze voorstellen nog niet inhoudelijke kunnen bespreken wegens tijdsgebrek. Afspraak is dat we onze voorstellen in januari inhoudelijk gaan bespreken met je werkgever om te komen tot een nieuwe Stork regelingenboek. Het huidige regelingenboek loopt tot en met 31 mei 2020.

Vacatures
Wij hebben nog plaatsen vrij voor leden die zich actief willen inzetten voor het vakbondswerk. Onder andere missen wij momenteel een delegatielid die aanwezig is tijdens het overleg met het management. Iets voor jou? Laat een bericht achter via e-mail (zie onderaan deze nieuwsbrief).

Rest ons om jou en je naasten mooie feestdagen en een gezond 2020 te wensen

Arthur Bot
Bestuurder CNV Vakmensen
Bereikbaar via 06 20 44 51 90 of a.bot@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid