Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Philips - Nieuws

Uitnodiging ledenvergaderingen Metaal Emmen

Helaas moeten we constateren dat de werkgevers van de Metalektro en de Metaaltechniek (lees groot- en kleinmetaal) nog steeds geen goede cao met ons willen afsluiten.

Belangrijke arbeidsvoorwaarden, waarvoor we tientallen jaren hebben gevochten en waarvoor we ook loonruimte hebben ingewisseld, moeten volgens de werkgevers worden verslechterd. Inleveren van veel ouderendagen voor werknemers werkzaam in de metaaltechniek, ontziemaatregelen moeten uit de cao verdwijnen zodat er geen bescherming meer is voor werknemers van 50plus, geen inspraak over je rooster, geen verbetering voor de jeugdschalen voor jongeren, niet belonen van jongere werknemers vanwege hun ervaring maar alleen op leeftijd, geen reparatie van de duur van de WW die vanaf 1 januari 2016 wordt afgebouwd naar 24 maanden. Meer flexibiliteit zodat er gewerkt kan worden wanneer de werkgever dat wil zodat het bedrijfsrisico eenzijdig bij de werknemer neergelegd wordt, geen zeggenschap over je eigen ontwikkeling en scholingsbehoeften. En de loonsverhoging moet minimaal zijn volgens de werkgevers: Voor de Metaaltechniek willen de werkgevers gemiddeld maximaal 1,12% loonsverhoging betalen voor 22 maanden. Voor de Metalektro is dat gemiddeld 1,625% voor 24 maanden.

De komende weken zullen weer ledenvergaderingen worden gehouden, zo ook in Emmen en omgeving (zie bijgaande schema ledenvergaderingen). Op de ledenvergaderingen is aan de orde de stand van zaken en het eventuele vervolg van nieuwe stakingen en de strategie. Wij nodigen jullie uit voor één van de te houden ledenvergaderingen.

Tevens treft u als bijlage aan de cao-breekpunten in de Metalektro en Metaal en Techniek.

Metaalbestuurder CNV Vakmensen Noord:
Frans Strolenberg: f.strolenberg@cnvvakmensen.nl / 06-51602029