Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Metalektro - Nieuws

Werkgevers metalektro door de bocht: we hebben een cao-akkoord!

Op de valreep voor de zomervakantie hebben we vandaag een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie FME over een nieuwe cao. Na een maandenlang conflict met duizenden stakers ligt er nu een cao-akkord dat meer in lijn is met de prestaties van een sector waarin zo'n 160.000 mensen werken. Het cao-akkoord biedt een loonstijging van 5,3% in 2 jaar. Daarnaast hebben de werkgevers al hun verslechteringen van tafel gehaald. Onze maandenlange vakbondsacties hebben gezorgd voor verbeteringen in plaats van verslechteringen!

Na de maandenlange acties en de landelijke staking eerder deze maand hebben de werkgevers zich waarschijnlijk eens achter de oren gekrabd. Ze hebben zich vast gerealiseerd dat ze zich niet langer kunnen verschuilen achter de coronacrisis. Het merendeel van de metalektro-bedrijven draait namelijk uitstekend. Vakmensen verdienen gewoon een goede cao. En die krijgen jullie nu ook, met onder meer een goede loonsverhoging, een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken en afschaffing van de jeugdlonen. Dat laatste betekent: gelijke functie, dan ook gelijke loonschaal. We zijn blij dat er een einde kan komen aan een conflict dat wat ons betreft onnodig was en veel te lang heeft geduurd.

Binnenkort krijg je het volledige resultaat toegestuurd en kun je erover stemmen. Hier alvast de belangrijkste punten:

Looptijd en loonsverhoging

We hebben een tweejarige cao afgesproken, van 1 december 2020 tot 1 december 2022. Gedurende de looptijd gaan de lonen in totaal met 5,3% omhoog:
 • 2,3% per 1 juli 2021
 • 3% per 1 februari 2022
Daarnaast krijg je - als je al op 1 december 2020 in dienst was - een eenmalige compensatie voor de gemiste loonsverhoging over de periode 1 december 2020 – 1 juli 2021 (2,3% over die 7 maanden).

Gelijke beloning

De jeugdlonen worden per 1 januari 2022 afgeschaft. Jongere werknemers krijgen straks meteen een volwassen loon en gaan er daarmee flink op vooruit. Verder komt in de cao te staan dat vrouwen en mannen in dezelfde functie – met dezelfde opleiding – ook gelijk moeten worden beloond. 

Eerder stoppen met werken

Er komt in de metalektro een regeling voor zware beroepen. Je kunt ervoor kiezen om eerder te stoppen met werken, tot 3 jaar voor je AOW-leeftijd. De regeling gaat op 1 januari 2022 in en geldt tot 1 januari 2026. Als je hier gebruik van wilt maken, moet je dit een half jaar van tevoren aangeven.

Studie naar werktijden

Een gezamenlijke werkgroep gaat onderzoek doen naar het ontstaan en voorkomen van verlofstuwmeren en de mogelijkheden van een weekrooster van 4 x 9 uur. Ook komt er meer aandacht voor de vraag hoe belastende roosters voorkomen kunnen worden. De verplichting tot overwerk wordt beperkt tot maximaal 10 uur per 4 weken.

En verder onder meer dit:
 • Generatiepact (80-90-100) wordt voortgezet tot 1 december 2023
 • Met ingang van 2022 verlofsparen in sectoraal fonds
 • Voortzetting A&O-fonds, met bestaande projecten zoals loopbaancoaches en ontwikkelvouchers
 • Gedurende de looptijd van de cao: vaste baan voor 2.400 uitzendkrachten
 • Voordelige vakbondscontributie via de werkkostenregeling
 • Overlegverplichting van werkgevers als vakbonden daarom vragen
 • Vakbondsscholingsdag: in 2022 is een doorbetaalde cao-scholingsdag mogelijk, waarbij alle leden in een bedrijf worden bijgespijkerd over allerlei wetenswaardigheden over de cao
 • Duidelijker dispensatieregeling in de cao
 • Diverse onderzoeken en werkgroepen:
  • ontwikkeling strategische agenda metalektro
  • verbetering van toegang tot de sector voor vrouwen
  • carrièrewending/demotie
Hoe verder?

We horen natuurlijk graag wat je hiervan vindt. Binnenkort krijg je het uitgewerkte cao-akkoord toegestuurd, met de mogelijkheid om erover te stemmen. Uiteindelijk beslist de meerderheid van de leden over het resultaat dat we vandaag hebben bereikt!

Arthur Bot
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 20 44 51 90
E: a.bot@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid