Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Metalektro - Nieuws

Stem nu op het eindbod Ampleon

Afgelopen 16 november hebben we je een nieuwsbrief gestuurd over het eindbod van Ampleon. Hierin werd je verzocht om je stem uit te brengen Misschien is de mogelijkheid om te stemmen over het eindbod aan jouw aandacht ontsnapt. Stem daarom alsnog.

Klik hier om meteen je stem uit te brengen. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je op internet het volgende webadres intypen om te stemmen: https://q.crowdtech.com/ucjr5B9EJEucu0XD717WkA Stemmen kan tot 26 november. Hieronder volgt nogmaals de inhoud van de nieuwsbrief.

Vorige week zijn jullie door ons geïnformeerd over het eindbod van Ampleon en zijn jullie uitgenodigd voor een ledenvergadering op 9 november in gebouw M. Tijdens de ledenvergadering hebben we het eindbod van Ampleon tegen onze eigen voorstellen aangehouden. De pijnpunten zijn:
- de in onze ogen te magere collectieve salarisverhoging;
- de bonusregeling die nog niet in lijn is met onze voorstellen;
- het ontbreken van toezeggingen over de invoering van een zogenaamde 80-90-100-regeling voor werknemers drie jaar voor pensioendatum, ook wel generatiepact genoemd.

We zijn er helaas niet in geslaagd om een principeakkoord te bereiken. Zelfs een onderhandelingsresultaat dat wij neutraal aan jullie zouden kunnen voorleggen zat er niet in. Omdat tijdens de onderhandelingen is gebleken dat verder onderhandelen niet tot een andere uitkomst zou leiden deed Ampleon ons een finaal voorstel. Het eindbod kun je nalezen in onze nieuwsbrief op de website: https://www.cnvvakmensen.nl/caos/metalektro/cao-ampleon 

Waardering van het eindbod
Het eindbod van Ampleon staat wat de salarisverhoging, de bonusafspraken en het generatiepact betreft te ver af van het mandaat dat jullie aan de vakorganisaties hebben meegegeven. In de Cao Metalektro bieden de werkgevers inmiddels 2,9% en dat wordt door de werknemers in de sector als te weinig beschouwd. In onze optiek zijn de resultaten bij Ampleon dermate goed dat een salarisverhoging die in lijn is met onze voorstellen mogelijk moet zijn.

Hoe nu verder?
Na de stemming zullen wij samen met de andere bonden de balans opmaken en de uitslag aldus aan iedereen laten weten. Wijs je het eindbod af, dan hebben we je echter wel nodig om Ampleon tot andere inzichten te bewegen. Daarom vragen we jullie ook bij stemming aan te geven of je al dan niet bereid bent je collega’s te ondersteunen die richting Ampleon een signaal willen afgeven. De uitslag van de ledenraadplegingen zullen de vakorganisaties met elkaar bespreken. Er zijn 3 opties:

  1. Een meerderheid van de CNV-leden accepteert het eindbod: daarmee hebben wij het mandaat om de cao met Ampleon af te sluiten. Om de onderlinge relaties te respecteren zullen de vier vakorganisaties de uitkomst van alle ledenraadplegingen bij de afweging betrekken om in dat scenario al dan niet tot ondertekening van het eindbod over te gaan.
  2. Een meerderheid van de CNV leden wijst het eindbod af, maar is niet bereid om een signaal richting Ampleon af te geven: als ook de andere bonden het cao voorstel afwijzen komt er geen nieuwe cao en blijft de “bevroren” Ampleon cao 2017-2018 van toepassing.
  3. Een meerderheid van de CNV leden wijst het eindbod af en men is bereid om een signaal richting Ampleon af te geven: met de CNV-leden gaan we dan druk uitoefenen om het cao overleg te hervatten. Eerst via ludieke acties, en als dat niet werkt moeten we nadenken over zwaardere acties. Dit zal worden voorafgegaan door een formeel ultimatum.

We houden je van verdere ontwikkelingen op de hoogte.
De onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen,

Gerard Kemna en
Arthur Bot, bestuurder CNV Vakmensen:
M 06 2044 5190 / E a.bot@cnvvakmensen.nl

 

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid