Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Metalektro - Nieuws

Stand van zaken cao Ampleon

Op dinsdag 30 oktober is in het overleg met Ampleon vastgesteld dat men is uitonderhandeld. Dat betekent dat Ampleon een eindbod zal maken waarmee de bonden naar de leden kunnen. Het is de bedoeling dat wij het hierover gaan hebben tijdens een gezamenlijke ledenvergadering op 9 november.

Een uitnodiging daarvoor volgt separaat inclusief het betreffende eindbod.

Wat is er aan de hand?
Afgelopen zomer hebben wij na een ledenvergadering aan Ampleon laten weten wat er minimaal nodig is om een cao af te sluiten (zie hiervoor onze vorige mail). Ampleon heeft daarop laten weten dat daar niet mee kon worden ingestemd. Daarna is geprobeerd om via verkenningen te bezien op welke wijze er alsnog een akkoord zou kunnen komen. Helaas heeft dat niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daarom werd gisteren geconcludeerd dat het overleg met Ampleon zowel formeel als informeel is vastgelopen.

Met vriendelijke groet,
De gezamenlijke vakbonden,
CNV, FNV, VHP2 en De Unie


Tuesday October 30th, another round of CLA negotiations took place. During these talks it became apparent the negotiations have come to a deadlock. This means Ampleon will formulate a final proposal which can be used by the unions to consult with the members. It is our intention to discuss this proposal during a joint union meeting on November 9th. An invitation to this meeting will be send separately and will include the text of the proposal.

What is happening?
Early summer we have communicated to Ampleon the minimum requirements for a CLA as agreed with the union members in a members meeting end of June (see a previous mail for the details). Ampleon gave feedback they could not agree to these demands. During the summer parties have tried via exploratory meetings to investigate possibilities to reach an agreement after all. Unfortunately this has not resulted in the desired outcome. As a result we could only conclude that the negotiations both formal and informal have ran into a deadlock.

With kind regards,
All unions,
CNV, FNV, VHP2 and De Unie

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid