Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Metalektro - Nieuws

Stand van zaken Ampleon

Hiermee informeren wij je over de stand van zaken bij je werkgever. Begin juni hadden wij het laatste overleg met je werkgever over cao-teksten. Afgelopen week hebben wij een reactie ontvangen en inmiddels hebben we tegen elkaar gezegd dat deze kwestie op 1 augustus moet zijn afgerond.

Vandaag zullen wij daarom alle wijzigingen in de nieuwe cao nog eens op een rij zetten en terugkoppelen aan Ampleon. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de nieuwe salarisschaal. Met betrekking tot de zogenaamde RAV’s is het zo dat wij ook al deze regelingen hebben gereviewd op actualiteit, zinvolheid en dubbelingen met de cao.

Vandaag zullen wij samen met de ondernemingsraad into de RAV’s te gaan om gezamenlijk te beoordelen wat er nu op tafel ligt en wie daar de eigenaar van moet zijn. Bij een RAV geldt dat het een afspraak is met de OR en/of vakbonden; óf Ampleon hoeft met niemand in overleg, dit hangt van het onderwerp af. Meest recente voorbeeld in dit verband is thuiswerken. Is thuiswerken een regeling die door alleen een werkgever beslist kan worden? Komende week zal ook daarover door ons input worden gegeven.

Tot slot is het zo dat de stuurgroep die zich bezig houdt met het onderzoek naar de verhoudingen en samenwerking binnen Ampleon niet meer bijeen is geweest sinds 29 april. Hierover kunnen wij je dus niet nader informeren.

Heb je opmerking of vragen, neem dan contact met mij op.

We herewith inform you about the state of affairs at Ampleon. At the beginning of June we had the last consultation with your employer about the collective labor agreement texts. We received their reaction last week and in the meantime we have said to each other that this issue must be completed by 1 August at the latest. That is wy today we will check all changes in the text and give feedback to Ampleon. Part of this is, for example, the new pay rate or salary scale. Regarding to the so-called RAV’s, we have also reviewed all these arrangements on current events, usefulness and duplication with the collective labor agreement.

Today we will meet the Works Council in order to realise an opinion shared by all about what is on the table and who owns it. For an RAV it applies that it is an agreement with the Works Council and/or the Unions; ór Ampleon decides for themselves, this depends on the subject. The most recent example is ‘thuiswerken’ or ‘working from home’. Is your employer the only one to make a decision on this subject? Next week we will also form an opinion on this.

Finally, we have to inform you that the Steering Committee who is investigating the work relationships and mutual cooperation within Ampleon has not met since 29 April. Therefore we cannot give you any further information.

If you have any comments of questions, please give me call or send an email.

Arthur Bot
CNV Vakmensen
M 06-20445190 / E a.bot@cnvvakmensen.nl / https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid