Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Metalektro - Nieuws

CNV leden werkzaam bij Scania

Principeakkoord Metalektro

Zoals jullie weten is het onlangs gelukt na 10 maanden het cao-conflict te eindigen, en een principeakkoord binnen te halen. De cao-commissie (afvaardiging kaderleden van verschillende metalektro-bedrijven) en de landelijk onderhandelaar Peter de Jong leggen het akkoord positief aan jullie voor.

De leden stemmen
Wij nodigen jou en alle andere leden van Scania uit voor de ledenvergaderingen op  15 maart 2016  om te stemmen over het akkoord.
De locatie is in de WRZV-hallen, Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB Zwolle:
van 12:45 – 13:45 uur voor de middagploeg,
en van 14:15 – 15:15 uur voor de ochtendploeg.

Toelichting akkoord
Tijdens de ledenvergadering zullen we het akkoord inhoudelijk toelichten. Hierbij krijgt iedereen de gelegenheid om te zeggen wat hij/zij ervan vindt. We zullen ook samen met jullie de afgelopen stakingsperiode periode evalueren. In het bijzonder hebben alle stakers ervoor gezorgd dat we resultaat hebben behaald. Daarnaast legt het ledenaantal ook een belangrijk gewicht in de schaal.

Toekomst
Het is mooi dat er een akkoord is bereikt. Maar tijdens de conflictperiode hebben we gezien dat werkgevers meer druk willen zetten op jullie arbeidstijden, jullie flexibelere inzet. Dat zal niet zomaar van de baan zijn. Ook de druk met betrekking tot overwerk is en blijft een zorgenkindje. Ook het aantal uitzendkrachten zal verhoudingsgewijs verder toenemen. Gezien de uitbreidingsplannen van Scania zal dat alles niet minder worden de komende jaren. Daarom is het belangrijk dat er naar de toekomst toe een sterke vakbond met veel leden op de werkvloer aanwezig is.

Wij zijn op zoek naar jou
Heb je collega’s die nog geen lid zijn en er toch bij willen zijn om mee te stemmen? In dat geval kunnen zij ter plekke lid worden. En heb jij het gevoel dat vanaf het eerste moment we actief op de werkvloer aanwezig moeten zijn? Meld je dan aan als contactpersoon.

Nu een positief verhaal
Maar nu eerst terug naar waar het allemaal om draait: Het stemmen over het bereikte akkoord door de leden. Op 15 maart is het tijd voor bezinning en wij kijken er naar uit om samen met elkaar het bereikte resultaat te bespreken. Het is mooie van deze bijeenkomst is dat we nu iets positiefs te melden hebben.

Tot ziens op de 15de

Nicole Engmann-van Eijbergen                                  Gerard van Dijk           
Bestuurder                                                              Bestuurder
E: n.engmann-vaneijbergen@cnvvakmensen.nl 
M: 06-51601989

16-816/NE/rd