Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Metalektro - Nieuws

Cao Metalektro, 3e ronde: dreigende impasse!

De stand van zaken na de 3e ronde van onderhandelingen is zorgwekkend! De werkgevers hebben opnieuw zo ongeveer alle voorstellen van CNV Vakmensen van tafel geveegd. Na de derde ronde van onderhandelingen zijn we dus bijna net zover als bij de start op 28 maart.

Jouw werkgever vraagt ons bij elk onderwerp hoe wij toch aan alle voorstellen komen. De werkgever herkent de situatie waar werknemers in zitten niet. Dat is enorm zorgwekkend!

Wat wil jouw werkgever dan wel?

 • Een cao van 31 maanden (tot 1-1-2021).
 • Loonsverhoging: 1 oktober 2108 1%, 1 juli 2019 3% en 1 juli 2020 1,7%. Maar let op dit is alleen voor de loongroepen A tot en met K.
 • Voor de werknemers in de HP cao gaan deze percentages door de helft!
 • Bedrijven die het volgens zichzelf lastig hebben, moeten makkelijker onder de cao loonsverhogingen uit kunnen komen.
 • Geen oplossing voor de vergrijzing. Werknemers mogen zelf vrije dagen kopen om de pensioendatum te bereiken.
 • Geen perspectief voor jongere werknemers. De jongeren worden toch wel aangenomen, maar dan niet met een vast contract!
 • De vakbonden moeten buiten de deur gehouden worden. Alles moet met de ondernemingsraad geregeld worden.
 • De verplichting tot overwerk en karweiwerk gaat voor iedereen gelden, ongeacht je leeftijd. Die ontziemaatregelen wil men dus schrappen. Alleen wanneer je niet gezond genoeg bent om over te werken hoeft dat niet.
 • Opleiden kan en moet, maar dan wel onder de voorwaarden van jouw werkgever. Werknemers krijgen geen regie over hun eigen loopbaan. Let op: de FME moet eerst nog met haar achterban overleggen of deze voorstellen wel kunnen. Het kan dus ook nog zijn dat deze voorstellen worden ingetrokken! Voor CNV Vakmensen zijn deze voorstellen volstrekt onaanvaardbaar.

Wat wil CNV Vakmensen?

 • CNV Vakmensen gaat uit van een aantrekkelijke cao waarbij een reële loonsverhoging hoort voor iedereen, die past bij de huidige economische voorspoed. Dat is niet de 1% die nu geboden wordt! CNV Vakmensen wil per 12 maanden 3,5% voor iedereen.
 • Het generatiepact moet er komen, maar dan wel met een bijdrage van de werkgevers! En bij een echt generatiepact maken oudere werknemers plaats voor de toekomstige vakmensen en krijgen jongeren een perspectief.
 • Opleiden en scholing moet voor iedereen mogelijk zijn. De werknemer moet daar dan wel zelf over kunnen beslissen.
 • CNV Vakmensen streeft naar een goede cao voor de komende jaren, een cao waarbij de zeggenschap van werknemers voorop staat en de positie van vakbonden wordt gerespecteerd.
 • CNV Vakmensen vindt dat oudere werknemers op een gezonde manier hun pensioen moeten kunnen halen. Daarom geen verplichting tot overwerk en karweiwerk voor werknemers van 56 jaar en ouder.

Op 16 mei staat de volgende ronde gepland. Dat moet een beslissende ronde worden. Dan moet duidelijk worden of jouw werkgever jouw arbeidsvoorwaarden echt serieus neemt. Of dat hij bewust onrust wil. Wanneer dan door jouw werkgever niet uit een ander vaatje getapt wordt kan het maar zo zijn dat er niets anders rest dan de mouwen op te stropen! 

Op Je Achterban kun je alle voorstellen en nieuwsbrieven nog eens na lezen. En reageer daar ook op de stelling: Wat vind jij van het loonbod van de werkgevers? 

De onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen,
Loes Bezemer-Videler; l.bezemer@cnvvakmensen.nl
Piet Verburg; p.verburg@cnvvakmensen.nl
Henk van der Weide, vakbondsdelegatielid

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid