Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Metalektro - Nieuws

Akkoord cao Metalektro nu definitief

Het akkoord over de nieuwe cao Metalektro is nu definitief. De leden van CNV Vakmensen - en ook heel veel niet-leden trouwens - gaven hun 'zegen' aan het op 11 februari in Zoetermeer bereikte cao-resultaat. Dit signaal is vandaag afgegeven aan werkgeversorganisatie FME.

De cao-commissie Metalektro gaf dinsdag 22 maart als doorslaggevend orgaan zijn goedkeuring aan het cao-akkoord, op basis van alle ledenraadplegingen en stemformulieren.

Waardevol
Peter de Jong, onderhandelaar namens CNV Vakmensen: “In de voorbije weken kreeg ik uit de omvang van de ledenreacties al de indruk dat een waardevol akkoord in de metalektro zwaar telde voor de werknemers in deze sector. Deze vrijwel algemene instemming over het resultaat maakt duidelijk dat de mensen ook blij zijn met wat we hebben afgesproken. De mensen hechten waarde aan de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling die we hebben gecreëerd. Dit alles biedt een solide basis voor de komende drie jaar en ons onderzoek op cao-specifieke onderdelen, dat we met werkgevers overeen kwamen.”

Stemming
Zijn opmerking wordt gestaafd door de ‘opkomstpercentages’ in de stemronden over het cao-resultaat. 95 procent van de leden stemden vóór het akkoord, slecht 3 procent was tegen en 2 procent onthield zich van stemming. In grote meerderheid waren leden dus zeer tevreden met de inzet van hun vakbond.  Van de benaderde niet-leden gaf 97 procent aan tevreden te zijn met het resultaat. 3 procent van de reagerende niet-leden gaf aan meer te hebben gewild. Overigens geldt voor niet-leden dat hun stemming is gepeild, deze kan alleen niet doorslaggevend zijn voor een ja/nee. Dat recht is voorbehouden aan onze leden en uiteindelijk de cao-commissie.

Uitdagingen
Peter de Jong concludeert: “We willen nu vanuit het bereikte akkoord met de FME en overige vakorganisaties de uitdagingen in het cao-akkoord vanuit een positief elan oppakken. De bedrijven in de sector zijn gebaat bij een constructieve houding van waaruit we samenwerken aan uitdagingen die passen bij een moderne bedrijfstak. Goede arbeidsvoorwaarden, en gemotiveerde en ontwikkelde werknemers zijn daarin een voorwaarde.”

1 april
Per 1 april krijgt iedereen er 2,1 % loon bij. Lid of niet. Als lid van CNV Vakmensen hebben jullie daar hard voor gestreden de afgelopen maanden. Wij roepen nu jullie nog niet aangsloten collega's op om jullie een bedankje te sturen via www.cnvvakmensen.nl/bedankt. Lid worden is natuurlijk het mooiste bedankje, want dat versterkt onze, dus ook jouw positie! 
Downloads