Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Metalektro - Nieuws

Afspraken over ISF, SAO, loongebouw bij Polynorm

Na maanden onderhandelen hebben CNV Vakmensen, FNV Metaal en CGMV vakorganisatie afspraken gemaakt met Voestalpine Polynorm.

Functiewaardering ISF
Functiewaardering zorgt ervoor, dat je betaald krijgt voor wat je doet. Niet teveel, en niet te weinig. Maar als een tijd niets aan functiewaardering wordt gedaan, dan ontstaan scheve situaties. Vlak na de zomer wordt de functiewaardering weer geactualiseerd, zodat we er weer een tijdje tegen aan kunnen. Sommige collega’s blijven in dezelfde schaal, anderen krijgen een hogere schaal, maar het is ook mogelijk dat je een lagere schaal krijgt. In de cao of in de wet is niets geregeld voor de nadelige gevolgen hiervan.

Wat hebben wij geregeld
Als je naar een lagere loonschaal gaat, dan zak je maximaal een halve schaal. Je kunt dus niet twee schalen naar beneden, zelfs niet één schaal. In maximaal vier jaar ga je naar het midden tussen je huidige schaal en 1 schaal lager. Dat “midden” gaat gewoon mee omhoog met de cao-verhogingen, en telt mee voor ploegentoeslag, pensioen, enzovoort.

En als je in dezelfde schaal blijft, verandert er voor jou niets. Ga je naar een hogere schaal, dan ga je weer periodieken ontvangen.

SAO-toeslag
SAO is bedoeld voor bezwarende omstandigheden. De SAO is al heel veel jaren niet meer getoetst. De fabriek is veel veiliger en schoner dan vroeger. Daardoor is voor veel mensen de SAO waarschijnlijk te hoog. Volgens de cao moet je dan de SAO in een paar maanden afbouwen

Wat hebben wij geregeld
De SAO wordt in vier jaar tijd afgebouwd, dat is heel veel langer dan in de cao staat. Elke maand gaat er 1/48 van af.

Volgens de cao houd je de SAO-toeslag, als je op de peildatum 60 jaar bent. De peildatum wordt waarschijnlijk 1 september 2015.

Uitzendkrachten
Een grote wens van vaste krachten en uitzendkrachten is, dat er meer vaste medewerkers komen. In de komende jaren gaat het aantal vaste krachten met tientallen procenten omhoog.


De komende twee jaar houden we ook mogelijke outsourcing(uitbesteding) tegen op
1 kleine afdeling na. Outsourcing betekent in de praktijk ook een lager loon voor uitzendkrachten.

Aan het loongebouw van Polynorm wordt een loontrede toegevoegd, die voor beginnende uitzendkrachten een hoger loon betekent.

Ledenvergadering

We leggen dit resultaat ter stemming aan jullie voor op:

Maandag 30 maart 2015
Om 15.00 uur
In de kantine van Polynorm in Bunschoten.

Uiteraard hebben onze leden het laatste woord.

De vergadering is alleen bedoeld voor leden van CNV Vakmensen, FNV metaal en CGMV vakorganisatie.

Zorg dat je er bij bent.
Roel van Riezen, r.vanriezen@cnvvakmensen.nl
Murat Sekercan, m.sekercan@bg.fnv.nl
Martin van Eerde, vaneerde@cgmv.nl

Bijlage: overeenkomst
Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid