Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Metalektro - Nieuws

Actievoeren voor een goede cao is geen keuze..

Voor de zomer hebben we stakingsacties moeten voeren omdat het overleg over jouw cao is vastgelopen. De werkgevers in de Metalektro wilden niet verder onderhandelen. Ze hebben een eindbod op tafel gelegd dat CNV Vakmensen heeft afgewezen.

Al vanaf eind mei zijn wij gestart met acties in de bedrijven om de werkgevers onder druk te zetten. Helaas tot nu toe zonder resultaat!

Een echte vakbond komt op voor de belangen in de sector en schuwt daarbij acties niet als dat nodig is! CNV Vakmensen is de vakbond die voor de belangen van de leden opkomt en voor de belangen van alle werknemers die werkzaam zijn in de Metalektro. Wij willen niets liever dan een goede cao voor deze bedrijfstak; maar dan moeten de werkgevers wel bereid zijn om verslechteringen van tafel te halen.
Natuurlijk vindt CNV Vakmensen dat actievoeren/staken niet het doel kan zijn; maar… Tot nu toe zijn de werkgevers niet bereid om toe te geven aan onze cao voorstellen. Ze houden vast aan hun eindbod met verslechteringen van jouw arbeidsvoorwaarden! En dus moeten we laten merken dat werknemers in de Techniek serieus genomen willen worden als het gaat om hun cao. Acties zijn nu echt nodig!

CNV Vakmensen voert acties in de Metalektro. Waar zit het voor ons op vast?
Te laag loonbod; werkgevers bieden 1,5 procent loonsverhoging per jaar, en dan pas op 1 oktober 2015 en op 1 oktober 2016. Wij vragen 3 procent per jaar met een minimum van 900 euro. Een deel daarvan kan worden besteed aan het persoonlijk opleidingsbudget.

  • Werknemers horen, zeker in deze tijd, zeggenschap te hebben over hun eigen ontwikkeling. Een persoonlijk opleidingsbudget wijzen werkgevers af.
  • Van werkgevers moet alles flex en soepel: “Komen en gaan wanneer de baas fluit.” Dit is onacceptabel; werknemers verdienen zeggenschap over de eigen inzet in tijden dat flex nodig is.
  • Werknemers moeten meer zeggenschap krijgen over roosters en vrije tijd, zodat bijvoorbeeld een vierdaagse werkweek mogelijk is. Werkgevers weigeren dit.
  • Werkgevers willen, zonder bemoeienis van vakbonden, op het bedrijf kunnen afwijken of zelfs geen loonsverhoging betalen.
  • Geen cao-loonsverhoging voor iedereen: werknemers met een inkomen boven de cao zijn afhankelijk van de beoordeling van de baas.
  • Ontziemaatregelen; werkgevers willen alle regelingen voor werknemers van 55 jaar en ouder verslechteren. De leeftijdsgrens voor onder andere verplichting tot overwerk, consignatie, werken in ploegen en karweiwerk schuift op naar 57 jaar.
  • Geen reparatie WW. De WW wordt vanaf 2016 verlaagd van 38 naar 24 maanden en je bouwt langzamer WW-recht op. Dit kan alleen in de cao gerepareerd worden. Werkgevers weigeren dit.
  • Jongeren horen te worden betaald op functie en ervaring, niet op leeftijd. Werkgevers weigeren verbeteringen of afschaffing van de jeugdloonschalen.
  • Werkgevers weigeren het fiscale voordeel voor vakbondscontributie vast te leggen als onderdeel van de werkkostenregeling.

Hoe nu verder?
Een cao krijg je niet zomaar, dat blijkt maar weer. Daar moet je wat voor doen. Laat dus zien dat een goede cao metalektro jou ook wat waard is. En verzet je tegen de verslechteringen die de werkgevers voorstellen. We gaan onverminderd door met onze acties. CNV Vakmensen bereidt stakingen voor die we vanaf begin september gaan organiseren over het hele land.

Het is je goed recht om in actie te komen voor betere arbeidsvoorwaarden. Als we dat met elkaar doen, gaat dat lukken!

Vragen?
Heb je vragen? Neem dan contact op met het Landelijk Actiecentrum in Utrecht 030 751 1450, actie@cnvvakmensen.nl of kijk op onze actiesite.

Ons postadres is: CNV Vakmensen, Afdeling Collectieve dienstverlening, postbus 2525,3500 GM Utrecht

 

Een cao krijg je niet zo maar…Je moet er wel wat voor doen!