Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Metalektro - Nieuws

Aankondiging reorganisatie bij Bosch Rexroth

Op 10 januari heeft uw werkgever een (nieuwe) reorganisatie bij Bosch Rexroth aangekondigd. CNV Vakmensen is over dit voornemen eind december al onder geheimhouding geïnformeerd, evenals de Ondernemingsraad. Het gevolg van deze voorgenomen reorganisatie is dat 58 arbeidsplaatsen komen te vervallen.

De directie van Bosch Rexroth heeft de reorganisatienota aan de vakorganisatie toegelicht. Daarbij is aangegeven dat de eerdere reorganisatie in 2016 onvoldoende resultaat heeft opgeleverd voor de langere termijn. Er is nog altijd sprake van een teruglopende omzet, marges en werkaanbod. Het kostenniveau moet verlaagd worden om uit de verliesgevende situatie te komen.
De voorgestelde maatregelen worden natuurlijk door de Ondernemingsraad onderzocht, zodat de nut en noodzaak van de voorgenomen reorganisatie getoetst kan worden.
Vakverenigingen gaan met de directie in overleg over het sociaal plan. Er ligt nog een sociaal plan vanuit 2016, wat een looptijd heeft tot en met januari 2018. Dit sociaal plan zal de basis zijn voor het overleg. Het overleg staat gepland op 24 en 30 januari.

Ledenvergadering 18 januari
Voorafgaand aan dit overleg willen wij graag met onze leden in gesprek. Daarvoor organiseren wij met FNV en De Unie een gezamenlijke ledenvergadering op 18 januari van 10.00 tot 12.00 uur. De vergadering wordt op het bedrijf gehouden, Bosch Rexroth stelt daarvoor de faciliteiten beschikbaar.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn naar de ledenvergadering te komen, maar wel vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met ondergetekende. Dat kan via e-mail g.valkenburg@cnvvakmensen.nl.

Gerti van Valkenburg
Bestuurder CNV Vakmensen

M: 06 - 53 35 12 87
E: g.valkenburg@cnvvakmensen.nl
Ontvang het laatste nieuws over jouw sector

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid