Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Metalektro - Nieuws

1e ronde cao Metalektro: het moet anders…

Tenminste, wanneer het aan jouw werkgever ligt! In de eerste ronde van de onderhandelingen over jouw nieuwe cao heeft werkgeversorganisatie FME haar voorstellen op tafel gelegd:

Onderstaand groepsgewijs een aantal van de voorstellen van de FME

Loon

 • Verantwoorde loonafspraken, concurrerend blijven op de (wereld)markt.
 • Open salarisschalen. Geen verhoging dus meer op basis van ervaring. Je moet elke salarisverhoging verdienen op basis van functioneren.
 • Afschaffen van de cao HP (cao voor hoger personeel). Het hogere personeel moet maar individuele afspraken maken.
 • Garantie bij invoering ISF en of SAO kan vervallen

Ontwikkelen

 • Blijvend ontwikkelen is nodig voor iedereen.
 • Extra impuls voor opleidingsmodules e-learning.
 • Leerambassadeurs, komen vanuit de eigen onderneming. Dit voor kennisoverdracht. Doel is 100 leerambassadeurs de komende jaren.
 • Herinvoeren van bedrijfs(tak)scholen.

Fit de toekomst in

 • Werkgevers en werknemers maken afspraken over keuzemodellen waarbij de werkgever beslist over het invoeren van het model!
 • Ruilen tijd en geld (bovenwettelijke vakantiedagen, ADV, vakantiegeld).
 • Tijdelijk minder werken en deeltijdpensioen.
 • Financieel fit. Maak een financiële scan.Ontziebepaling bij overwerk en ploegendienst op basis van gezondheid en niet op basis van leeftijd.
 • Zeggenschap medewerkers bevorderen

Werktijden

 • Werktijdenregeling vaststellen met de ondernemingsraad en niet met vakbonden.
 • Bedrijf en werknemer maken samen afspraken over de werktijden binnen hun onderneming.
 • Bij de verruiming van de mogelijkheden van de arbeidstijdenwet de vakbonden niet meer betrekken.
 • Bij meer werken dan 8,5 uur per dag, geen afspraken meer nodig met de vakbonden.

Techniek verandert, werk verandert dus ook

 • Gezamenlijke visie op sociale vernieuwing ontwikkelen.
 • Een cao met ruimte voor maatwerk met minder overlegstructuren.
 • Vereenvoudiging van de uitvoering van de beloning van uitzendkrachten.

Volgens de FME worden in de sector steeds meer mensen aangenomen met een vast dienstverband. En neemt het aantal werknemers met een tijdelijk contract, uitzendkrachten en zzp’ers af in de sector. Een belangrijke reden hiervan is volgens de FME de erkenning dat er een tekort is aan goed geschoold personeel.

Standpunt CNV Vakmensen

De voorstellen van de werkgevers wijken op een aantal belangrijke punten af van onze voorstellen. CNV Vakmensen gaat uit van een aantrekkelijke cao waarbij een reële loonsverhoging hoort. En dat er ontwikkelingsafspraken liggen zodat mensen zich ook kúnnen ontwikkelen. Ook moet er meer aandacht te zijn voor het gezond bereiken van de pensioendatum en het perspectief voor jongeren. De werkgevers willen een cao waar vernieuwing en ontwikkeling het uitgangspunt is. Hierbij past volgens hen minder invloed van vakbonden op de werkvloer en daarmee dus minder vertegenwoordiging van werknemers en meer maatwerk per bedrijf. CNV Vakmensen streeft echter naar een toekomstig bestendige cao, waarbij de zeggenschap van werknemers voorop staat en de positie van vakbonden wordt gerespecteerd.

Geef je mening

Op Je Achterban kun je alle voorstellen van CNV Vakmensen nog eens na lezen. En hier kun je ook verder praten over de cao onderhandelingen. Je Achterban is de online community voor jou en je collega’s. Stel je vragen, geef je mening en ontvang binnen 24 uur een reactie! Laat je horen, het gaat immers over jouw cao! En reageer op deze stelling:

Stelling: De positie van werknemers mag niet verslechterd worden!

Op 9 april is de 2e onderhandelingsronde, waarbij over en weer wordt ingegaan op de voorstellen. Uiteraard houdt CNV Vakmensen jou hiervan op de hoogte.

CNV Vakmensen de onderhandelingsdelegatie,
Loes Bezemer-Videler; l.bezemer@cnvvakmensen.nl
Piet Verburg; p.verburg@cnvvakmensen.nl 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid