Metalektro
Wij voeren actie!
Laat ook je stem horen
Actie voor een goede cao metalektro

Acties lonen

Wij hebben er samen keihard voor gewerkt, gevochten en het is gelukt! Na vele maanden praten en staken ligt er eindelijk een cao-resultaat voor een nieuwe cao in de Metalektro waarin de werknemersbelangen centraal staan. Het woord is nu aan de leden om het cao-resultaat goed te keuren.

Dit cao-resultaat bewijst dat de aanhouder wint. Zonder de druk van die vele tienduizenden stakers die trots zijn op hun sector en hun werk, was dit akkoord er nooit gekomen. Door het akkoord komt er voorlopig een einde aan de stakingen die al zo’n acht maanden continu worden gehouden bij vele bedrijven in het hele land. De stakingen zijn vanaf zaterdag 2 februari opgeschort, totdat de vakbondsleden over de afspraken hebben gestemd.

De hoofdpunten uit het principeakkoord

Wij zijn tevreden over de gemaakte afspraken. Wij wilden een goede, toekomstbestendige cao die goed is voor jong en oud. Een cao die het werken in deze sector aantrekkelijker maakt. Dat is gelukt!

Looptijd

De cao Metalektro heeft een looptijd van 1 juni 2018 tot 1 december 2020 (30 maanden).

Structurele, zekere loonsverhoging

  • 3,5% op 1 februari 2019
  • 58 euro bruto op 1 augustus 2019
  • 116 euro bruto op 1 januari 2020

De lonen gaan in drie stappen omhoog. Een keer met een percentage en twee keer met een vast bedrag. Hierdoor gaan werknemers in de lagere salarisschalen en jongeren er extra op vooruit. Deze afgesproken loonsverhogingen zijn zeker; werkgevers kunnen er niet zomaar van afwijken. Ook gelden de verhogingen voor uitzendkrachten.

Vaste banen

Werkgevers bieden in de looptijd van deze cao minimaal 3.000 uitzendkrachten een vast dienstverband aan.

Generatiepact

Het generatiepact zorgt ervoor dat oudere werknemers de gelegenheid krijgen om minder te werken, gezond hun pensioen te halen en tegelijkertijd dat jongeren de kans krijgen in te stromen. Want de uren die vrijvallen door de kortere werkweken van ouderen worden ingevuld door instromers met een (vaste) arbeidsovereenkomst. Er zijn twee varianten afgesproken: 80-90-100% (80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw). Voor deze variant geldt dat werknemers in regelmatige ploegendienst vanaf 60 jaar recht hebben op deelname. Werknemers die niet in regelmatige ploegendienst werkzaam zijn, hebben vanaf 62 jaar recht op deelname. 70-85-100% (70% werken, 85% loon, 100% pensioenopbouw). Deze variant geldt voor werknemers vanaf 62 jaar onder de voorwaarde dat de werkgever instemt met de deelname (dubbele vrijwilligheid).

Voor medewerkers met een jaarsalaris boven 70.000 euro geldt dat zij vanaf 63 jaar kunnen deelnemen op basis van dubbele vrijwilligheid.

Voor beide varianten geldt: als je gebruik maakt van het generatiepact, krijg je nog de helft van het aantal seniorendagen.

Duurzame inzetbaarheid

Werknemers krijgen recht op 1 betaalde dag per jaar om aan hun duurzame inzetbaarheid te werken (scholing, ontwikkeling en gezondheid).

Maatregelen voor werken in ploegen, nachtdiensten en in consignatie

Minder belastende alternatieven en hulpmiddelen worden in de bedrijven in gebruik genomen.

VEP-premie

De VEP-premie zal betrokken worden bij de onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling (die moet gaan gelden vanaf 1 januari 2020). Er zal geen vredesplicht gelden voor de onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling.

Vakbondscontributie

In 2019 en 2020 hebben vakbondsleden het recht om de vakbondscontributie fiscaal te verrekenen via de werkkostenregeling. Werknemers die op 1 januari 2019 lid zijn van één van de vakbonden krijgen de vakbondscontributie over 2019 vergoed via de werkgever.

Opleiden en ontwikkelen

Meerdere afspraken, onder andere: voortzetten van de projecten ontwikkelvouchers, loopbaancoaches/DI consulenten, persoonlijk opleidingsbudget, 5 x beter/verbetercoaches.

Dit zijn de hoofdpunten uit het akkoord. Er zijn meer afspraken gemaakt. Hierover informeren wij je zo gauw mogelijk via deze pagina. Ook vind je meer informatie in de cao-krant.

Het woord is nu aan de leden

Het woord is nu aan de leden. Jullie mogen de komende tijd stemmen over dit akkoord. Je ontvangt binnenkort een cao-krant met een uitnodiging om je stem uit te brengen.

Samen sterk, word lid

Alleen met de dappere inzet en steun van jou en je collega’s hebben wij dit resultaat kunnen behalen! Door de acties moesten werkgevers wel naar ons luisteren. Opnieuw is gebleken: met veel leden sta je sterk! Nog geen lid? Meld je dan aan via www.cnvvakmensen.nl

Vragen

Mail naar ActieME@cnvvakmensen.nl, of bel ons actiecentrum 030 – 7511470.

Onderhandelingsdelegatie:
Loes Bezemer-Videler: l.bezemer@cnvvakmensen.nl
Piet Verburg: p.verburg@cnvvakmensen.nl

Actie voor goede cao Metalektro

Je Achterban: Praat mee over de acties

Heb je een vraag of opmerking over de acties in de metalektro? Check onze online community waar je 24 uur per dag terecht kunt met je vragen. Je kunt ook input geven over wat jij in je cao wilt hebben of een discussie beginnen!

Ga naar Je Achterban >


Word nu lid van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen 
  • Rechtshulp voor werk en privé 
  • Hulp bij je belastingaangifte 
  • Korting op verzekeringen 
  • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting