Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Metalektro

Kom jij de nieuwe cao-commissie Metalektro versterken?

Op 1 juni 2018 loopt de bedrijfstak cao Metalektro af en moet er een nieuwe cao-commissie zijn ingesteld van CNV Vakmensen. Kaderleden kunnen zich melden voor de nieuwe termijn van de cao-commissie.

Wat is de taak van de cao-commissie?

De leden van de landelijke cao-commissie Metalektro hebben een belangrijke rol in het vernieuwen van de cao. Zij 

  • bepalen uiteindelijk de voorstellen voor veranderingen van de arbeidsvoorwaarden in de sector
  • beoordelen het resultaat dat door de onderhandelaars wordt bereikt. Ook bespreken de kaderleden in de cao-commissie belangrijke ontwikkelingen in de sector.
  • ontwikkelen mede het beleid om de belangen van de werknemers in de sector van dienst te zijn

De zittingstermijn

De zittingsperiode van de huidige cao-commissie eindigt op 1 juni 2018. Het reglement geeft aan dat kaderleden, DKG-en en CBLG-en die onder de cao Metalektro vallen in de gelegenheid worden gesteld om voor het komende cao-proces leden af te vaardigen in de cao-commissie. Rond 1 januari 2018 worden de nieuwe kandidaten toegevoegd aan de cao-commissie. De huidige leden treden per 1 juli 2018 af; een aantal bestaande kaderleden stelt zich herkiesbaar.

De samenstelling

De bedrijfstak cao-commissie wordt samengesteld uit:

  • leden van de districts metaal kadergroepen; per DKG kunnen maximaal 4 personen worden afgevaardigd; indien zich meerdere kandidaten aanmelden wordt dit nader besproken in de huidige cao-commissie
  • leden van de besturen van de centrale bedrijfsledengroepen die onder de bedrijfstakcao vallen; per CBLG streven we naar maximaal 1 lid als afvaardiging.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Afgevaardigde leden zijn werkzaam* in bedrijven die vallen onder de cao Metalektro. In de cao zijn afspraken gemaakt over het vakbondswerk. Leden van de cao-commissie hebben recht op doorbetaling van het loon als de vergadering vooraf is aangemeld (CNV Vakmensen regelt de vrijafaanvrage voor kaderleden). CNV Vakmensen vergoedt reiskosten volgens de reiskostenregeling kaderleden. Vergaderingen van de cao-commissie vinden doorgaans overdag plaats in Utrecht en worden tijdig gepland.

Hoe kan ik me kandidaat stellen?

Stel je kandidaat en vul het formulier wel vóór 1 december 2017 in. 

In de eerstvolgende vergadering van de huidige cao-commissie nemen we je kandidaatstelling in behandeling. Na de sluitingsdatum van de kandidaatstelling bepaalt de verkiezingscommissie of verkiezingen noodzakelijk zijn. Dit hangt af van de spreiding van kaderleden over bedrijven en districten.

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Peter de Jong, bestuurder onderhandelaar cao Metalektro: 06 51601967. Je kunt ook mailen: p.dejong@cnvvakmensen.nl

(* op het moment van kandidaatstelling)