Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest

Cao-update Ampleon - Augustus

In deze nieuwsbrief lees je de stand van zaken met betrekking tot de cao van Ampleon.

Hieronder lees je de gang van zaken van dit jaar tot dusver op chronologische volgorde:

 • Op 4 januari 2019 was er een cao-accoord bereikt.
 • Op 7 januari 2019 stemden CNV- (en andere vakbonds-)leden met overgrote meerderheid in met het accoord, maar maakten een helder voorbehoud op drie punten, hetgeen later werd ingevuld.
 • Op 9 mei 2019 ontvingen we het 1e Ampleonvoorstel cao-concepttekst.
 • Op 24 mei 2019 was er het 1e cao-redactieoverleg tussen Ampleon en vakbonden.
 • Op 6 juni 2019 was er het 2e cao-redactieoverleg tussen Ampleon en vakbonden.
 • Op 24 juli 2019 ontvingen we het 2e Ampleonvoorstel cao-concepttekst (slechts minimaal aangepast; veel punten waren niet overgenomen).
 • CNV maakte een werkversie met daarin alle aangedragen items/punten.
 • Op 29 juli was de laatste redactievergadering: standvastigheid leidt tot resultaat voor FG14, 15, 16 regelingen en salaristabel FG17. CNV-standpunten werden 1 op 1 overgenomen.     

Korte toelichting op de gang van zaken
In de twee voorgaande nieuws updates hebben jullie kunnen lezen dat de cao-afronding nu aanstaande lijkt, hetgeen -wat ons betreft- ook wel eens mag gebeuren, gezien het feit dat jullie op 7 januari 2019 je goedkeuring eraan hebben gegeven. Op 9 mei jongstleden konden we met de 1e concept cao-tekst van Ampleon aan de slag, waarna er nog 3 redactiemeetings nodig zijn geweest om de puntjes op de “i” te krijgen. Door de herziene functiewaardering en bijhorende functiegroepen in de nieuwe loontabel, kwamen er bijna een aantal verslechteringen in de cao-concepttekst, waarover nooit is onderhandeld. Dit kon dus niet wat ons betreft en daarom maakten wij een correctievoorstel. Op 1 augustus 2019 ontvingen we de bevestiging dat onze aanpassingen overgenomen werden en dat daarmee de definitieve opmaak van een nieuwe tekst klaar was. In de week van 12 augustus aanstaande zal deze nieuwe tekst worden gepubliceerd, aldus Ampleon. Iets om in de gaten te houden.

Wij vertrouwen erop je hiermee te hebben geïnformeerd.

CNV Vakmensen
Namens de leden van de redactiecommissie aan vakbondszijde:
Gerard Kemna
Albert van Zuijlen
Loet van Daelen
Arthur Bot


 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid