Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao NXP - Nieuws

Cao overleg bij Ampleon

Op maandag 10 februari hebben Ampleon en de bonden voor de 3de keer met elkaar gesproken over een nieuwe cao. CNV heeft momenteel nog geen idee waar het overleg toe zal leiden. Probleem is dat Ampleon aangeeft zeker niet in te kunnen gaan op de voorstellen van de bonden omdat deze veel te duur zijn.

Alleen al een loonsverhoging van 5% per 1 april zou leiden tot het ontslag van werknemers. Aangezien het CNV samen met de andere bonden niet alleen een loonsverhoging, maar onder andere ook uitbreiding van verlofmogelijkheden op de agenda heeft gezet, is er dus een probleem. Dit probleem bestaat er om te beginnen uit dat wij geen volledige inzage krijgen in de Ampleon financiën van 2019 waaruit klip en klaar blijkt dat het niet alleen minder gaat met omzet, maar ook met de winst bijvoorbeeld. Als gevolg hiervan weten wij niet zeker wat nu de impact is van de daadwerkelijk gerealiseerde balance sheet en profit/Loss account. 

Tijdens het laatste overleg hebben wij aangegeven minimaal 4,5% loonsverhoging op 12 maandbasis te willen realiseren. Dat betekent dat wij laten weten bereid te zijn te onderhandelen. Daarnaast zijn wij bereid om samen met OR en Ampleon mee te doen met een onderzoek naar psycho-sociale werkdruk onder de werknemers van Ampleon met als doel om na te gaan in welke mate onze cao voorstellen in de rubriek duurzaamheid (dus meer verlof, eerder korter werken voor pensioenleeftijd etc.) voorzien in de behoefte op dat punt. Binnenkort zullen wij onze leden tijdens een ledenbijeenkomst voorzien van de stand van zaken op alle onderdelen die op de agenda staan. Het gaat immers ook over winstdeling, fixed factor voor individuele loonsverhoging in de cao opnemen, no fit bepaling uit de cao halen etc. (zie onze cao voorstellen die wij eerder aan jou hebben verstuurd). 

Op 20 februari hebben Ampleon en bonden opnieuw met elkaar afgesproken. Wij gaan er vanuit dat er dan spijkers met koppen geslagen kunnen worden. Dit betekent dat wij na 20 februari met de leden in overleg willen over de actuele situatie en hoe daarmee om te gaan. Dat betekent dat er dan besloten moet worden over een cao akkoord of in geval van géén cao akkoord het opstellen van een minimumpakket aan cao verbeteringen. Op korte termijn ontvang je van ons een uitnodiging hiervoor.
Heb je opmerkingen of suggesties aan ons? Stuur een bericht aan a.bot@cnvvakmensen.nl

CNV delegatie,
Albert van Zuijlen en Gerard Kemna en
Arthur Bot, bestuurder
E.: a.bot@cnvvakmensen.nlM.: 06 20 44 51 90

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid