Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao NXP - Nieuws

Cao-onderhandelingen Ampleon

Op maandag 13 januari 2020 is het overleg voor een nieuwe cao Ampleon van start gegaan. Wij hebben onze voorstellen toegelicht. Jullie treffen de voorstellen in de bijlage. Ampleon heeft een update gegeven van de stand van zaken in het bedrijf.

Onze voorstellen komen voort uit de enquête die wij hebben gehouden. Daarnaast is het zo dat er ook enkele voorstellen zijn verwerkt van FNV en VHP2. Doel daarvan is om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken. Vakbond ‘De Unie’ heeft ervoor gekozen om alleen te opereren. Op 30 januari zal het overleg worden voortgezet. Afspraak is dat Ampleon dan zijn zienswijze geeft op de vraag hoe verder en hoe tot een nieuwe cao te komen.


Negotiations Ampleon
On Monday, January 13, 2020, the negotiations for a new Ampleon CLA started. We have explained our proposals (appendix) and Ampleon has given an update on the current situation in the company.

Our proposals are the result of the survey we conducted. In addition, some proposals from FNV and VHP2 have also been processed. The purpose of this is to work together as much as possible. Union ‘De Unie’ has chosen to operate alone. The negotiations will continue on January 30. The agreement is that Ampleon then give its opinion on how to proceed and how to come to a new collective agreement.

Mede namens/partly on behalf of Gerard Kemna en Albert van Zuijlen,
Arthur Bot
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 44 51 90
E: a.bot@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid