De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Metaaltechniek

Uitkeringen bij werkloosheid in de metaal en techniek, motorvoertuigen en tweewielers, tank en was

CNV Vakmensen en werkgeversorganisaties hebben afspraken gemaakt over de reparatie van het 3e WW-jaar. Dat betekent dat je ook over het 3e WW-jaar een WW-uitkering ontvangt. Binnen deze afspraak valt ook een eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA). De reparatie geldt per 1 juli 2019.

Waarom is deze reparatie nodig?

De overheid heeft in 2016 de maximale duur van de WW en WGA verkort. CNV Vakmensen en andere vakbonden vinden een uitkering van maximaal 2 jaar te kort. Daarom hebben we met instemming van de leden en de cao-commissie in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afspraken gemaakt over de reparatie van de WW en WGA.

Wat wordt gerepareerd?

Het 3de jaar dat je sinds 2016 geen WW- of WGA-uitkering meer krijgt. Sinds 2016 is de periode dat je recht hebt op WW en WGA namelijk korter geworden. Werk je langer dan 10 jaar, dan bouw je sinds 2016 boven die 10 jaar nog maar een halve maand op per gewerkt jaar. Dat was een hele maand. Sinds 2016 is de maximale duur van de uitkeringen 24 maanden geworden in plaats van 38 maanden.

Die verkorting van de maximale duur van een uitkering is vanaf 1 juli 2019 gerepareerd. Val je onder Metaal en Techniek, Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven en Tank en Was, dan neem je deel aan een aanvullende cao. Dat is de cao Private Aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek (cao WWM). Deze cao is afgesloten door CNV Vakmensen, FNV Metaal, De Unie en de Werkgeversfederatie Werkgevers Techniek.

De Stichting private aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek (WWM) voert de regeling private aanvulling WW en WGA uit. Die regelt dat je een aanvullende uitkering ontvangt als je werkloos wordt en je wettelijke WW of WGA stopt. Hiermee wordt de totale uitkeringsduur als je werkloos wordt, verlengd naar maximaal 38 maanden.

Rekenvoorbeeld
Mark is 30 jaar aan het werk in de installatie en wordt werkloos. In de situatie vóór 2016 zou hij 30 maanden WW krijgen. In de situatie ná 2016 is dit: (10 x 1 maand) + (20 x 0,5 maand) = 20 maanden WW. Mark krijgt dus 10 maanden minder lang WW dan vóór 2016. De aanvullende cao WWM repareert deze 10 maanden.

Is deelneming aan de cao private aanvulling Metaal en Techniek verplicht?

Ja, de deelneming is voor de werkgever en zijn werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Private Aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek verplicht door de algemeen verbindend verklaring van die cao.

Wie vallen er onder de cao aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek?

Deze regeling geldt voor alle werknemers werkzaam in:

 • het carrosseriebedrijf
 • de goud- en zilvernijverheid
 • het isolatiebedrijf
 • het metaalbewerkingsbedrijf
 • het technisch installatiebedrijf
 • het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf
 • tank en wasbedrijf

Wie betaalt de reparatie?

Werkgevers betalen de wettelijke WW-premie. Werknemers gaan uiteindelijk dus de bijdrage voor de aanvullende regeling betalen (tot een maximumsalaris van 55.927 euro, het maximum Sociaal Verzekeringsloon). Je werkgever is namelijk gerechtigd de volledige premie op het salaris van de werknemer in te houden. De werkgever is verantwoordelijk voor afdracht van jouw bijdrage aan Stichting WWM.

Wanneer heb je recht op een aanvullingsuitkering WW?

De regeling voor de sector Metaal en Techniek gaat in op 1 juli 2019 en geldt voor ex-werknemers die na deze datum, dus vanaf 2 juli 2019, werkloos worden. Je hebt dus mogelijk recht op een aanvullingsuitkering van WWplus wanneer je een WW-uitkering hebt die gestart is vanaf 2 juli 2019 én je op moment van ontslag in dienst was bij een werkgever in de sector Metaal en Techniek.

Wat gaat het kosten?

De bijdrage voor deze regeling houdt de werkgever maandelijks met ingang van 1 juli 2019 in op je brutoloon. De bijdrage in 2019 is 0,3% van het brutoloon.

Waar vraag je de extra uitkering aan?

De extra uitkering na de wettelijke periode van 24 maanden vraag je aan bij WWplus.nl. Deze instantie beoordeelt of je recht hebt op een uitkering en zo ja wat de hoogte daarvan is.

Wanneer moet een uitkering worden aangevraagd?

Vanaf een maand voor het aflopen van een wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering tot uiterlijk een week na het aflopen van het recht hierop, moet je een aanvraag indienen bij de uitkeringsuitvoerder van Stichting WWM: WWplus.nl

Meer informatie ?

Op www.wwplus.nl vind je meer informatie en vraag je de aanvullende uitkering aan.

Meer weten

Voor de meeste gestelde vragen WW/WGA en het online contact formulier, ga naar www.wwplus.nl

Met de regeling 'Pensioenopbouw tijdens Werkloosheid' kunt u tijdens de WW-periode pensioen blijven opbouwen bij PMT, ga naar www.bpmt.nl


Word nu lid van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen 
 • Rechtshulp voor werk en privé 
 • Hulp bij je belastingaangifte 
 • Korting op verzekeringen 
 • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting