Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

X-factor bij Wärtsilä NL

Zoals tijdens de gezamenlijke ledenvergaderingen van CNV Vakmensen, FNV en De Unie toegezegd een nieuwsbrief over de X-factor. Onderstaand de complete tekst van de brief welke deze week naar het management van WNL is gestuurd. Zodra wij een reactie ontvangen hebben horen jullie weer van ons.

Geachte heer Kevenaar, beste Frank,

Namens CNV Vakmensen, FNV en vakbond De Unie berichten wij u als volgt:

Via een mededeling, 12 februari 2018, aan de werknemers van WNL heeft u bekend gemaakt dat WNL heeft besloten het budget voor de salarisverhogingen als gevolg van de beoordeling voor Wärtsilä Netherlands B.V. (WNL) en Quantiparts (QP) 0 bedraagt omdat het beschikbare budget voor loonsverhogingen in algemene zin op gaat aan de cao-verhoging. Met andere woorden, de X-factor is op ‘0’ gezet.

Tijdens het op 14 februari gehouden overleg tussen WNL en vakbonden hebben wij daar kort vragen over gesteld. En tevens hebben aangegeven dat er binnen twee dagen al veel verbaasde en boze reacties van werknemers/vakbondsleden bij ons zijn binnengekomen over deze stap van WNL.

In de afgelopen weken hebben wij op vrijwel alle locaties van WNL ledenvergaderingen gehouden waarbij dit onderwerp het belangrijkste punt van discussie was.

Wij kunnen u melden dat er enorm veel onbegrip en boosheid is onder uw werknemers over het op 0 zetten van de X-factor.

Voor uw werknemers kwam de melding als de bekende donderslag bij heldere hemel. Op het moment dat de beoordelingen over 2017 in een afrondende fase zaten. Met uw werknemers waren voor 2017 bepaalde doelstellingen afgesproken op basis waarvan een salarisverhoging in het vooruitzicht was gesteld. Juist op het moment dat de beoordelingen vrijwel gereed waren werd de beloning op 0 gezet. Voor velen is dit een typisch voorbeeld van ‘tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen’. Dit wordt als zeer onrechtvaardig ervaren! Werkgever werd als onbetrouwbaar gezien. Je spreekt dingen met elkaar af en daar moet iedereen zich aanhouden, eenzijdige wijzigingen passen daar niet bij.

Deze stap van Wärtsilä wordt ook als zeer demotiverend ervaren. Temeer omdat er in ieder geval wel voldoende middelen waren om de afdracht richting aandeelhouders te verhogen. Daarnaast beperkt het de groei in salaris van, vooral, veel jongeren. Het op 0 zetten van de X-factor werkt nog vele jaren door voor deze groep. Het duurt eenvoudig gezegd langer om het einde van je schaal te bereiken. Werknemers willen dit liever niet nog een keer meemaken en vinden in meerderheid dat er een duidelijk signaal hierover richting Finland moet komen

In het personeelshandboek van WNL staat in artikel 4.2 staat dat de aanpassing van de X-factor na overleg met de ondernemingsraad kan worden bijgesteld. Een eenzijdige bepaling ten voordele van de werkgever dus.

Voor ons is onduidelijk welke salariscomponenten allemaal uit het jaarlijks vastgestelde budget gefinancierd moet worden, graag een nadere toelichting.

Ook willen wij weten of de resultaatregeling wel wordt uitgekeerd (4.2.1) en hoe het staat met eventuele bonussen voor het hoger management.

U leest dat er veel onbegrip is en ook een aantal vragen. Wij zien dan ook uw reactie met belangstelling tegemoet.

Overigens gaat de inhoud van deze brief in de vorm van een nieuwsbrief ook naar de leden van de betrokken vakbonden.

Met vriendelijke groet,
CNV Vakmensen                    

Piet Verburg               
bestuurder                 
p.verburg@cnvvakmensen.nl

FNV Metaal                              De Unie
Bob Hey                                  Sjerp Holterman

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid