Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Wat is er afgesproken over de loonsverhoging in de Metaal en Techniek?

De loonsverhoging gaat door. Werkgevers zijn druk met het communiceren over de 3,5% loonsverhoging per 1 juli a.s.. Afgesproken is dat er geen cao open gebroken wordt en de loonsverhoging betaald wordt. Dus per 1 juli 2020 worden de salaristabellen en de feitelijke salarissen met 3,5% verhoogd.

Kan een individuele werkgever een aanvraag tot afwijken indienen ?

Een individuele werkgever kan een aanvraag indien om te mogen afwijken van de cao-afspraak. Die mogelijkheid van afwijken of dispensatie staat in de cao. Dat is altijd al zo geweest. In verband met de coronacrisis hebben we afgesproken dat er gebruik gemaakt mag worden van deze mogelijkheid met hantering van een aantal voorwaarden. Belangrijk is dat jij als werknemer moet instemmen. De aanvraag moet ingediend worden bij de Vakraad.

Wat kan de individuele werkgever aanvragen?

Kort gezegd, de werkgever kan vragen of hij per 1 december de salarissen met 3,5% mag verhogen in plaats van 1 juli as. De werknemer krijgt dan voor dit uitstel 29 uur extra vakantierechten. De werknemer moet hier wel akkoord mee gaan. Het gaat dan uitdrukkelijk in bij deze individuele aanvraag niet om het schrappen van een loonsverhoging, maar uitstel van de loonsverhoging. 

Bij de aanvraag gelden strikte voorwaarden:

  *   het moet goed cijfermatig zijn onderbouwd;
  *   de omzetdaling moet door coronacrisis komen;
  *   er mogen geen dividend of bonussen uitgekeerd worden;
  *   de werkgever mag niet in een noodlijdende surseance verkeren;   *   de dispensatie moet nodig zijn met oog op behoud werkgelegenheid;   *   aangetoond moet worden dat meer dan de helft van de werknemers van het betreffende bedrijf instemmen;   *   de lokale vakbondsvertegenwoordigers ondersteunen dit verzoek; 

Wat moet je doen als je werkgever je benaderd?

Als je lid van CNV Vakmensen bent moet je direct ons informeren zodat we samen kunnen kijken naar de aanvraag van je werkgever. 

Wie beslist over de aanvraag van de werkgever?

In de Vakraad beslissen werkgeversorganisaties en vakbonden samen over deze aanvraag. Dus een aanvraag kan goedgekeurd worden of afgekeurd. Alleen als wij vinden dat aan de voorwaarden is voldaan, stemmen wij in de Vakraad (werkgevers-werknemers) in. Dan pas kan het doorgaan. 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

Word nu lid van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen 
  • Rechtshulp voor werk en privé 
  • Hulp bij je belastingaangifte 
  • Korting op verzekeringen 
  • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting