Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Vakbonden willen duidelijkheid van CEO Imtech

Woensdag 27 augustus 2014 zijn we met CEO Imtech, Gerard van der Aast, in gesprek gegaan over de huidige stand van zaken. Imtech heeft een aantal maatregelen aangekondigd om het bedrijf weer financieel gezond te maken.

Imtech zegt voornemens te zijn ongeveer 750 banen wereldwijd te schrappen, waarvan 300 tot 350 in Nederland. Deze banen vervallen bij Imtech Nederland. Volgens Van der Aast niet bij Traffic en Marine Netherlands. Van der Aast gaf aan dat er drie problemen zijn: de fraude in Duitsland en Polen, financieringsproblemen en operationele problematiek.

Fraude

In de afgelopen maanden is de fraudekwestie nogmaals breed uitgemeten in de pers. Van der Aast geeft aan dat daarin eigenlijk niets nieuws is gezegd. Vorig jaar is een rapport opgesteld, waarin dit onderwerp besproken is. Aan de hand daarvan is aangifte gedaan tegen de voormalige directie in Duitsland en Polen. Die zaken lopen nog. Inmiddels zijn vergoedingen (bonussen) teruggevorderd van de voormalige CEO en CFO. Van der Aast vindt het schandalig en immoreel dat fraude heeft kunnen plaatsvinden. Dat vinden wij ook en hebben gevraagd of de betrokken verantwoordelijken niet harder aangepakt kunnen worden.

Financieringsproblemen

Het schuldenbedrag is opgelopen tot ruim 1 miljard euro. Imtech heeft een drietal maatregelen getroffen om dit schuldenbedrag te reduceren. Een forse aandelenemissie, afspraken over een lagere rente op schulden met de banken en de verkoop van zijn ICT divisie.

Operationele problematiek

Imtech verdient te weinig op de projecten. Er zijn minder orders en er is sprake van verlies de eerste zes maanden. Volgens Van der Aast was er binnen Imtech sprake van een ‘goednieuwscultuur’. Er werd alleen goed nieuws gemeld, terwijl het feitelijk helemaal niet goed ging. Slecht nieuws werd verdoezeld. Die cultuur moet worden omgedraaid in een transparant, direct, efficiënt en inzichtelijk beleid, volgens Van der Aast. Die al flink wat managers heeft vervangen, om zo Imtech beter en efficiënter te managen.

Inleners en ZZP’ers

Volgens Van der Aast wordt er teveel met inleners en ZZP´ers binnen Imtech gewerkt. Soms is het nodig om dit te doen, maar er moet een gezonde verhouding zijn. ZZP´ers hebben geen band met Imtech, zijn minder loyaal en vooral ook de kennis van ZZP´ers blijft niet binnen Imtech. Het is helemaal onzin om mensen in te huren terwijl er vaste werknemers worden ontslagen. Deze visie delen wij.

Opleiding en ontwikkeling

Er wordt ook gesproken over een kwaliteitsverbetering op de werkvloer. Wat wij als vakbond van belang vinden, is dat mensen ook in de gelegenheid gesteld moeten worden om die benodigde kwaliteit/capaciteiten te kunnen vergaren. Imtech kan niet eenzijdig zeggen; je zult aan dat kwaliteitsniveau moeten voldoen en zo niet, dan volgen er andere consequenties. Hier moet een goed opleidings- en ontwikkelingsbeleid op gevoerd worden. Werknemers mogen niet de dupe worden van een in het verleden laks opleidingsbeleid.

Imtech Nederland BV

Bij Imtech Buildings gaat het iets minder slecht dan vorig jaar. Met Imtech Industries gaat het tegen de verwachting in nu slecht. Er is sprake van verlies door het achterblijven van orders uit de Petrochemie. De directie heeft het voornemen om nu ook bij IS banen te schrappen. Naast de reeds aangekondigde 200 indirecte arbeidsplaatsen binnen Imtech NL.

Vervolgtraject

Voor de reorganisatie binnen Industries, onderdeel van Imtech Nederland, komt eind september een adviesaanvraag. De OR zal zich daarbij buigen over de nut en noodzaak van deze reorganisatie en de bijbehorende aantallen. Uiteraard kijken wij daar als vakbonden ook naar en hebben we hierover overleg met Imtech NL en de OR. Het sociaal plan, dat loopt tot 1 maart 2015 is van toepassing. Na de gesprekken in oktober met OR en directie zullen wij ledenbijeenkomsten organiseren (Imtech NL).

Toekomstperspectief

De hele situatie brengt een dubbel gevoel met zich mee. Enerzijds is het vooruitzicht, dat er weer arbeidsplaatsen vervallen. Voor deze mensen is geen sprake van opluchting, maar teleurstelling. Teleurstelling waarom het zo ver heeft moeten komen. Anderzijds is Imtech nipt gered van de ondergang. Dat geeft enige zekerheid voor de toekomstige werkgelegenheid van alle werknemers die bij Imtech kunnen blijven werken. Er is vertrouwen uitgesproken vanuit verschillende kanten en Imtech heeft nu de tijd om de komende twee jaar het bedrijf weer gezond en efficiënt te maken. Imtech zal moeten werken aan stabiliteit en daarmee een goed imago. Wij als vakbonden zullen er alles aan doen om ieders belang, zowel voor de mensen die mogelijk moeten vertrekken als kunnen blijven, zo goed mogelijk te behartigen.


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid