Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Uitspraak Gerechtshof inzake PMT versus BOVAG

Het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) is gerechtigd besluiten te nemen over de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer. Dat heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft toch in zitting een uitspraak gedaan over de pensioenpremie. De rechter heeft bepaald dat het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) gerechtigd is besluiten te nemen over de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer, behalve als het gaat om de verdeling van de zogenoemde VPL-premie.

PMT-regel verplicht voor de werkgevers in MVT

PMT heeft daarmee principieel gelijk gekregen van de rechter. Besluiten van PMT zijn bindend voor werkgevers en werknemers die onder de PMT-regelingen vallen en werkgevers kunnen geen afwijkende afspraken maken met vakbonden of met andere partijen. PMT is dus bevoegd om besluiten te nemen over de premieverdeling pensioenen tussen werkgever en werknemer. De BOVAG gaat daar dus niet zelf over, zoals de werkgeversorganisatie steeds heeft volgehouden.

VPL-premie uitzondering

De rechter heeft echter VPL daarvan uitgezonderd. Niet vanuit het principe, maar omdat de rechter vindt dat de VPL met de bijbehorende premieverdeling niet expliciet (genoeg) is opgenomen in het pensioenreglement. De vraag die dan bij PMT voorligt, is of en hoe het reglement op dit punt aangescherpt moet gaan worden. Dit is zaak voor PMT zelf.

Cao-onderhandeling MVT 26 mei 2016

Het arrest van het Hof geeft geen oordeel over de te hanteren VPL-premieverdeling vanaf 2016. CNV Vakmensen moet het arrest daarom nader bestuderen. We nemen de uitspraak van de rechter mee naar het cao-overleg op 26 mei aanstaande. Uiteraard zal ik je informeren over de uitkomst van het nieuwe overleg met de BOVAG over de cao Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijven (CAO MVT).

CNV Vakmensen
Marco Hietkamp, bestuurder
m.hietkamp@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid