Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Tata Steel Werk Gelegenheid Pact stand van zaken

In het protocol van de cao 2015-2017 staat aangegeven dat wij als partijen, bonden en Tata Steel gaan werken aan het moderniseren van dit onderwerp.

De bedoeling is dat wij op 1 oktober 2016 overeenstemming hebben bereikt over de inhoud en de aanpassingen binnen het WGP. In dat geval zal het WGP met 2 jaar verlengd worden tot 1 oktober 2018. Mocht het op 1 oktober aanstaande niet gelukt zijn, dan maken partijen afspraken over de duur van de verlening van het huidige WGP.

CNV Vakmensen begrijpt en is zich ervan bewust dat het WGP voor onze leden en de werknemers bij Tata Steel uitermate belangrijk is. Daarop is onze inzet ook gebaseerd: Als het aan ons ligt dan komt de verlenging met 2 jaar er.

Oriëntatiefase

Wij zijn als cao-partijen nu al een paar maanden met elkaar in gesprek. Daarbij is afgesproken dat wij tot aan de zomer (juli 2016) een oriëntatiefase hebben waarbij partijen over en weer hun wensen en ideeën op tafel leggen en aftasten wat er mogelijk is en hoe dat te bereiken. Na de zomer gaan we daadwerkelijk onderhandelen en moet er een resultaat komen.

Huidig niveau handhaven

Helder is dat wij als CNV Vakmensen het huidige niveau van het WGP en het Sociaal Plan Beter Werken als uitgangspunt willen blijven handhaven. Dat betekent interne herplaatsingroute binnen de sociale eenheid en daarnaast op basis van vrijwilligheid externe herplaatsing op basis van een set instrumenten. Ook willen wij graag naar een traject dat hieraan vooraf gaat, namelijk via scholing en loopbaanperspectief zoveel mogelijk zorgen dat bovenstaand instrumentarium zo min mogelijk gebruik gaan worden. Dat alles is op zich nog een hele uitdaging, zeker gezien de situatie van Tata Steel in een roerige staalwereld.

Uiteraard houden wij onze leden via nieuwsbrieven op de hoogte van het vervolg. Het uiteindelijke resultaat zullen wij aan jullie voorleggen in ledenraadplegingen.

Vragen en opmerkingen kun je stellen bij ondergetekende. Eerst gaan wij met elkaar genieten van onze welverdiende vakanties.

Peter Böeseken
Bestuurder
M: 06-51602043
E: p.boeseken@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid