Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Stemming overgang cao Damen Marine Components

In de bijeenkomst op 15 maart 2018 hebben wij uitgelegd wat er mis gegaan is in de overgang van de cao Metaalbewerking (kleinmetaal) naar de cao Metalektro (grootmetaal). In deze nieuwsbrief zetten we alles nog eens op een rijtje.

Je kunt je mening hier geven.

Arbeidsduur

In de cao Metaalbewerking staat in artikel 18 lid 1 dat de arbeidsduur gemiddeld 38 uur bedraagt, berekend over een jaar. In de arbeidsovereenkomsten van een aantal medewerkers van Van der Velden Marine Systems (VdVMS) die wij hebben ontvangen, staat dat het salaris wordt berekend op basis van 40 uur met 13 ADV-dagen.

Zo werkt het ook, om tot een gemiddeld 38-urige werkweek te komen wordt er 40 uur gewerkt. Elke week bouw je 2 uur ADV op waardoor je in een jaar uitkomt op 13 ADV dagen (artikel 18a cao Metaalbewerking).

In de cao Metalektro gaat men uit van een werkweek van 40 uur. In artikel 1.1 lid 8 wordt gesproken over de Basis Jaarlijkse Arbeidsduur. Van die arbeidsduur worden per jaar 13 ADV-dagen afgetrokken. Het komt dus op hetzelfde neer, je werkt 40 uur per week en hebt recht op 13 ADV-dagen (art. 3.1 cao Metalektro).

De werkgever heeft bij de overgang gezegd: “We gaan van een 38-urige werkweek naar een 40-urige werkweek”. Dat klopt niet. Jullie bleven in hetzelfde patroon werken. Het maandsalaris is gelijk gebleven, daar is niets aan veranderd. Jullie zijn niet meer uren gaan werken en ook niet minder. Het bruto maandsalaris is gelijk gebleven en ook het aantal ADV-dagen is gelijk gebleven. Door die opmerking van jullie werkgever is de indruk ontstaan dat jullie 2 uur meer zouden moeten gaan werken. Dat is niet gebeurd en klopt ook niet. De arbeidsduur is gelijk, er is alleen een verschil in definitie in de twee cao’s. 

Uurloonberekening

De werkgever heeft vanaf de overgang een andere uurloonberekening toegepast, de uurloonberekening van de Metalektro. Dat is een lagere uurloonberekening. Dat komt tot uitdrukking in toeslagen waar met het uurloon gerekend wordt, bijvoorbeeld bij de reisuren en de overuren. Dat is niet terecht, bij een overgang naar een andere cao mag je er niet op achteruit gaan, daar is jurisprudentie over die gevolgd moet worden. De werkgever had het uurloon van de Metaalbewerking moeten blijven hanteren.

De uurwaarde van de Metalektro is 0,58 % van het maandsalaris (art. 1.1. lid 25).

De uurwaarde van de Metaalbewerking is 0,607% van het maandsalaris (art. 30 lid 7).

De toepassing van de andere uurwaarde komt tot uitdrukking bij de berekening van overuren en reisuren. Door toepassing van de uurwaarde van de Metalektro krijgen medewerkers dus een lagere vergoeding van deze uren. 

Reisuren

Bij de berekening van de reisuren is zoals gezegd met de verkeerde uurwaarde gerekend. De werkgever heeft toegezegd dit te willen herstellen over de periode dat de cao Metalektro van toepassing was.

Er is echter meer aan de hand. De percentages die VdVMS heeft toegepast en die vast zijn gelegd in het Handboek, zijn afwijkend aan de cao Metaalbewerking en ook altijd afwijkend geweest. Als dat een afwijking is in positieve zin, dan mag dat. De cao is een minimum cao en dat betekent dat je nooit minder, maar wel meer mag betalen. Op zondag en feestdagen had een hogere vergoeding moeten worden betaald. Afwijkingen van de cao in het Handboek, ondanks dat het met de OR is afgesproken, zijn nietig.

We willen dus dat én de juiste uurwaarde wordt berekend én dat de juiste toeslagen worden toegepast. Voor dat laatste kun je een loonvordering indienen tot 5 jaar terug (mocht je geen all-in salaris hebben). 

Overuren

Ook bij de overuren is met de verkeerde uurwaarde gerekend. Werkgever heeft toegezegd dit te willen herstellen over de periode dat de cao Metalektro van toepassing was.

Daarnaast zijn niet de juiste overwerkpercentages toegepast ten opzichte van de cao Metaalbewerking. Het gaat dan om de eerste twee uren aansluitend aan de gebruikelijke werktijd en de toeslag voor de zondag. Wij willen dat ook deze percentages aangepast worden.

Tweede ziekmelding

In de cao Metaalbewerking staat dat bij een tweede ziekmelding in één jaar, een verlofdag mag worden ingehouden. Die regeling kent de cao Metalektro niet, maar die is in 2017 nog wel toegepast. Dat mag niet. De werkgever heeft aangegeven dat deze dagen weer terug gegeven zullen worden aan de medewerkers. 

Aanbod werkgever

De werkgever heeft tegenover het personeel en tegen de vakbonden aangegeven dat zij het erg vervelend vinden wat er allemaal is mis gegaan. Zij hebben daar ook hun excuses voor aangeboden. Zij willen daarom een tegemoetkoming doen aan het personeel in de vorm van vijf extra verlofdagen. Deze dagen kunnen opgenomen of uitbetaald worden.

Voorbeeld

In de bijeenkomst kwam nog een voorbeeld naar voren waar een werkgever wel twee uur meer is gaan betalen bij de overgang van de kleinmetaal naar de grootmetaal. Wij hebben onderzocht hoe dit zit. Het blijkt dat onze bonden hier niet bij betrokken zijn geweest. Aan zo’n voorbeeld kun je geen rechten ontlenen. Dat kan alleen aan de cao. Wij zijn van mening dat in dit voorbeeld de cao niet goed is toegepast. Het aantal uren dat jullie werken is gelijk gebleven, jullie zijn niet meer gaan werken.

Conclusie

 • Hierboven hebben wij geprobeerd uit te leggen wat er is mis gegaan. Jullie zijn er in je bruto maandsalaris niet op achteruit gegaan. Jullie werkgever heeft verwarring gezaaid door te zeggen dat jullie van 38 uur naar 40 uur gaan. Dat is feitelijk niet juist.
 • Jullie werkgever heeft een foutief uurloon gebruikt voor de berekening van overuren en reisuren. Werknemers die overuren en/of reisuren hebben gemaakt hebben hier nadeel van ondervonden. Dat moet hersteld worden.
 • Er zijn ook afwijkingen van de cao boven water gekomen, zoals voor een aantal overwerkpercentages en de reisurenvergoeding, die minder zijn dan in de cao staat. Ook dat moet hersteld worden.
 • De inhouding van de vakantiedag bij tweede ziekmelding moet hersteld worden.
 • Jullie werkgever biedt een tegemoetkoming aan in de vorm van 5 verlofdagen voor alle onrust die is ontstaan.

Wij vragen jullie of jullie het eens zijn met deze uitgangspunten. Wij willen de punten uit deze conclusie meenemen naar het overleg met de directie, als jullie het hier mee eens zijn.

Je kunt je mening hier geven. Het is belangrijk dat je de toelichting daarbij ook invult. Als de informatie die wij geven niet duidelijk genoeg is en jullie behoefte hebben aan nog een bijeenkomst, dan kun je dat ook aangeven op het stemformulier bij de toelichting.

Wij horen graag wat jullie er van vinden.

Klazina Tulner,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 2248 6274
E. k.tulner@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid