Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Stand van zaken reorganisatie Royal IHC

Nieuws van de vakverenigingen Woensdag 11 november, was er overleg tussen Royal IHC en de betrokken vakverenigingen. Tijdens dit overleg is gesproken over een op te stellen sociaal plan vanwege de plannen van Royal IHC. Onderstaand een kort verslag van het overleg en de uitkomsten daarvan.

Voor de vakverenigingen was dit de eerste keer dat inhoudelijk over een op te stellen sociaal plan van gedachten werd gewisseld met jullie directie. Afgelopen juni hebben wij een voorstel voor een sociaal plan ontvangen. Toen hebben wij aangeven eerst nader alle plannen te willen bestuderen voor dat wij inhoudelijk over een sociaal plan wilden gaan onderhandelen.

Een sociaal plan is nodig om de sociale gevolgen van de voorgenomen plannen zo goed mogelijk op te vangen. Het uitgangspunt van de vakverenigingen is nog steeds het voorkomen van gedwongen ontslagen. Gedwongen ontslagen zijn te voorkomen door bijvoorbeeld een goede
vrijwillige ouderenregeling met elkaar overeen te komen. Ook een vrijwillig vertrekregeling kan hier voor zorgen.

Over deze beide regelingen hebben wij een aantal uitgangspunten bij de directie aangegeven. De details komen zodra wij hierover overeenstemming hebben bereikt. Uitgangspunt bij een ouderenregeling is om oudere werknemers met een fatsoenlijke regeling richting hun pensioen te brengen!Deze regelingen; ouderenregeling en vrijwillig vertrekregeling, worden zodra dit mogelijk is eerst uitgerold. Na deze exercitie wordt helder hoeveel werknemers met deze regelingen vertrekken.

Inmiddels hebben ook al veel werknemers de afgelopen maanden Royal IHC vrijwillig verlaten.

Door deze vrijwillige vertrekkers en door de resultaten van beide bovengenoemde regelingen kan uiteindelijk bepaald worden hoe groot de boventalligheid nog zal zijn.

Voor deze groep van boventalligen willen wij een goede financiële vergoeding in het sociaal plan afspreken. Ook hebben wij gesproken over outplacement (het begeleiden van werk naar werk) en scholing voor die werknemers die ondanks de bovengenoemde regelingen, wellicht gedwongen hun arbeidsplaats kwijtraken. Het vinden van een nieuwe baan heeft prioriteit nummer één in deze tijd waarin de banen, zeker voor de oudere werknemers, niet voor het oprapen liggen.

In een sociaal plan staan ook nog heel veel andere, soms kleinere, maar niet minder belangrijke punten. Dan gaat het bijvoorbeeld om opleidingskosten, jubileumuitkering, verlofsaldo’s, kosten juridische bijstand enzovoort. Deze hebben wij ook bij jullie werkgever neergelegd. Jullie werkgever heeft aangegeven enige tijd nodig te hebben om met een compleet en goede reactie te kunnen komen. Daarom hebben wij de volgende afspraak gemaakt voor vrijdag 27 november en nog een vervolg afspraak op 2 december aanstaande.

Vervolgens zullen wij daarna zo snel mogelijk een ledenvergadering uitschrijven waarin wij het resultaat van de onderhandelingen over een sociaal plan met de leden gaan bespreken. Uiteindelijk is er pas sprake van een echt sociaal plan nadat de leden zich er over uitgesproken hebben!

W
ij beseffen ons terdege dat het wachten lang duurt, jullie hebben immers afgelopen juni al te horen gekregen dat Royal IHC plannen heeft om het aantal banen fors te verminderen. Jullie willen duidelijkheid, dat begrijpen wij heel erg goed. Maar zeker een reorganisatie van deze omvang kan niet zomaar uitgerold worden. Jullie ondernemingsraad moet met een goed advies komen, dat kost ook tijd. Het kan ook niet zo zijn dat er nu banen worden geschrapt en dat blijkt dat er volgend jaar weer zoveel werk is dat Royal IHC mensen moet gaan inlenen om het werk aan te kunnen!

De duidelijkheid over de gevolgen van de reorganisatie voor de individuele werknemer laat nog even op zich wachten. Wij begrijpen dat dit vervelend kan zijn maar beter in december  goede en heldere afspraken dan snel overhaaste besluiten nemen.

Jullie horen spoedig weer van ons!

Tot zover dit bericht. Heb je vragen of opmerkingen laat het ons weten.
Het eenvoudigst per mail:
p.verburg@cnvvakmensen.nl

CNV Vakmensen
Piet Verburg

Bestuurder
M: 06 – 5166 7394
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid