Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Stand van zaken Dynniq

Maandag 11 april hebben CNV Vakmensen en FNV Metaal overleg gehad met uw werkgever.

Het was een overleg waarin we werden bijgepraat en geïnformeerd.

Eind vorig jaar werden we al geïnformeerd dat men verder zou gaan met de onderdelen Mobility, Energy en WPS. Rail en Water behoren niet meer tot de corebusiness. Men zou voor deze onderdelen op zoek gaan naar een overnamekandidaat. En in die fase zit men nog steeds. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten. Sommige zijn al afgevallen maar met een aantal lopen de gesprekken nog. Wat daar uit gaat komen, is nog niet bekend. Zolang er nog gesprekken worden gevoerd is daar nog niks over te zeggen, dat is niet anders.

Er wordt in ieder geval gezocht naar een overnamekandidaat die zo veel mogelijk personeel wil overnemen. Als er meer bekend is, zal werkgever de vakbonden weer informeren en een adviesaanvraag indienen bij de Ondernemingsraad. Dan zullen we ook bekijken of er een sociaal plan moet komen.

Als wij meer nieuws hebben, zullen we jullie weer informeren.


Klazina Tulner
Bestuurder CNV Vakmensen
E: k.tulner@cnvvakmensen.nl
M: 06-22486274