Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Royal IHC - overleg bonden

In deze nieuwsbrief geven wij een terugkoppeling van een aantal zaken dat al langer loopt en van het overleg met de directie dat op 27 februari 2017 is gevoerd.

Afslanking
In de tweede afslanking is nu vrijwel iedereen aangezegd. Maar 3 personen hebben de vaststellingsovereenkomst niet ondertekend. Een laag aantal temeer er veel commentaar is gegeven op de door IHC gehanteerde afspiegeling. Maar kennelijk hebben degenen die de vaststellingsovereenkomst ondertekend, hun redenen om niet te kiezen voor een procedure via het UWV. De begeleidingscommissie heeft tot nu toe geen klachten ontvangen. De outplacementbureaus zijn begonnen met het begeleiden van degenen die zich bij hen hebben aangemeld. Ook is binnen IHC het mobiliteitsbureau actief geworden. De vakbonden monitoren het functioneren en de resultaten hiervan door regelmatige bijeenkomsten van de stuurgroep mobiliteit.

In totaal zijn ongeveer 100 arbeidsplaatsen behouden ten opzichte van de eerdere plannen. In januari 2017 waren 2475 fte in dienst, ongeveer 300 minder dan in januari 2016. Op dit moment is er nog steeds veel inleen, nu vooral veel aan de elektrische kant. Elke maand vindt een check plaats door de Ondernemingsraad van de lijst met mensen van wie de opzegtermijn afloopt en de lijst van inleners om te controleren dat er geen mensen wegmoeten terwijl er nog inleners zijn in die functie.

De vakbonden vragen naar de verkeerde voorstelling voorafgaand aan de afslanking: 1/3 directen en 2/3 indirecten zou worden ontslagen. Achteraf blijkt met enig kunst en vliegwerk die verhouding 50/50 te zijn. De CEO geeft toe dat hij daarmee een verkeerde indruk heeft gewekt. Op onze vraag geeft hij aan dat de indirecte kosten wél zijn verminderd van 12% naar rond de 10%. Als het orderboek meer gevuld raakt, zullen de indirecte kosten verder teruglopen.

De reorganisaties hebben er mede voor gezorgd dat de wil om bij IHC te werken fors is afgenomen. Dit is o.a. merkbaar aan het weinige aantal mensen dat een UWV procedure aanspant om na te gaan of ze kunnen blijven werken bij IHC, maar ook aan het geringe aantal reacties op vacatures. De vakbonden dringen er bij IHC op aan om actie te ondernemen de teamgeest terug te brengen. IHC reageert met onder andere de mededeling dat de strategie/koerswijziging van het bedrijf zal worden uitgelegd via de managementteams en dat CEO op de zeepkist zal stappen om dicht bij de mensen duidelijkheid te geven.

Marktsituatie
De directie ziet een lichte verbetering in de markt maar kan nog moeilijk inschatten of die verbetering structureel is. Wel zijn er enkele orders gescoord voor de bouw van baggerschepen en lijken er nog een aantal kleinere orders aan te komen. De prijzen zijn heel scherp en de marges klein.

Voor de Beavers is volop belangstelling. Na de verhuizing van Sliedrecht naar Kinderdijk wordt nu getracht de efficiëntie van de bouw te verbeteren en zo nodig zullen daarvoor investeringen plaatsvinden. Ook lijken er enkele offshore opdrachten te vallen. Service, Iqip en Mining doen het naar verwachting goed.

Naar aanleiding van deze update wordt op vragen geantwoord. De cutters worden in Nederland gebouwd maar het sectiewerk zal worden uitbesteed in Nederland of het buitenland. Er is volgens de directie genoeg personeel, zowel kwalitatief als kwantitatief om de secties aan elkaar te bouwen en in bedrijf te stellen. De capaciteit van de productie zal niet worden uitgebreid.

Functiehuis ISF/HAY
IHC is al geruime tijd bezig met het herschrijven en waarderen van de bestaande functies. Dit proces loopt al vanaf begin 2015 en nu ligt er een invoeringsplan. Voor de individuele medewerker kan de herwaardering van de functie tot gevolg hebben dat zijn salarisschaal gelijk blijft, omhoog gaat of lager wordt. Bij een gelijke waardering of een hogere waardering is er geen probleem. Echter, als de waardering omlaag gaat, dan word je ingeschaald in een lagere loonschaal en wordt je loon minder. Het verschil tussen het mindere loon en je huidige loon wordt opgevuld met een persoonlijke toeslag. Over die toeslag maken de vakbonden een afspraak met IHC: wij willen een pensioengevende toeslag die meegroeit met de cao-verhogingen zodat je koopkracht gehandhaafd blijft. IHC stelt een zogenaamde ‘koude’ toeslag voor: een toeslag die wordt afgebouwd met de cao-verhogingen. Uiteraard zijn wij het daar niet mee eens. Daarvoor hebben we diverse argumenten, o.a. een eerder gedane toezegging door de toenmalige HR-directeur. Ook vinden wij het heel belangrijk dat IHC gaat werken aan de verbetering van de sfeer en verstandhouding op de yards. Een verslechtering van arbeidsvoorwaarden helpt daar niet in mee.
Op de vraag of de M- en R-opleidingstoeslag verdwijnt met de invoering van de functiewaardering wordt kort en krachtig “Nee” geantwoord.

Er wordt een apart overleg gepland om over dit issue te overleggen. Het resultaat vereist de instemming van de leden, dus jullie horen hier verder van!

Nieuwe kaderleden
De kadergroepen van de vakbonden zijn op zoek naar nieuwe kaderleden. Een kaderlid is een lid van de vakbond dat bereid is meer te doen dan maandelijks contributie te betalen. Als kaderlid praat je mee met de andere kaderleden en de bestuurder van de vakbond over wat er speelt bij het bedrijf en over hoe wij daar mee om gaan. Je draagt de standpunten van de bond(en) uit aan de collega’s. Ook voor de komende ondernemingsraadverkiezingen zijn kaderleden/kandidaten gewenst. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om je kennis uit te breiden over bijvoorbeeld de cao, over sociale wetgeving, over de beloning in het bedrijf, etc. Die kennis kun je dan weer gebruiken richting je collega’s. Een sterke kadergroep is nodig, zeker de komende periode waarin weer veel op ons af zal komen. Meer weten of interesse? Neem contact op met je vakbondsbestuurder!

Vragen
Heb je nog vragen of opmerkingen laat dit ons dan weten!

Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl

P.S. Hoe staat ons land er volgens jou voor? Waar maak jij je druk over en welke oplossingen zie jij? Meld je snel aan voor een van de bijeenkomsten in jouw regio: www.cnvvakmensen.nl/destaatvannederland

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid