Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Royal IHC

In deze nieuwsbrief doen wij verslag van de ledenvergadering die op 19 december 2016 is gehouden en geven wij aan wat de verdere agenda is van IHC met betrekking tot de komende ontslagen.

Tijdens de ledenvergadering is een toelichting gegeven op het eindbod van de werkgever. Een eindbod voor een sociaal plan dat inhoudelijk anders én minder is dan het sociaal plan dat in februari 2016 is afgesproken voor de vorige reorganisatie. De vakbonden eisten meer dan de werkgever wilde bieden. Onder andere de beëindigingsvergoeding en de aftopping zijn in onze ogen onvoldoende. Ook afspraken over (toekomstige) werkgelegenheid vinden wij aan de magere kant.

De discussie in de zaal ging dan ook met name over deze punten. Na de stemming bleek dat de leden van onze bonden met ruim driekwart hebben ingestemd met het eindbod. Daarmee is er een nieuw sociaal plan dat één dezer dagen zal worden ondertekend. Wil je een exemplaar ontvangen van het getekende sociaal plan, stuur dan een mail naar je vakbondsbestuurder.

Aanzeggingen

De uitvoering van de nieuwe reorganisatie zal niet in fases gebeuren maar zoveel mogelijk in één keer. IHC heeft aangekondigd dat de aanzeggingen in januari 2017 zullen plaatsvinden. Tijdens het aanzeggingsgesprek wordt meegedeeld wanneer het dienstverband zal eindigen. Dat zal in de regel direct na de opzegtermijn zijn. Ook wordt aangegeven of er herplaatsingsmogelijkheden zijn.

In het sociaal plan is de afspraak gemaakt dat er een mobiliteitsbureau wordt ingericht waar je je kunt melden. In dit kader is een passende functie een baan met een salarisschaal die gelijk of +/- 1 schaal is en waar je binnen een periode van 4 maanden het werk kunt leren. Je mag iemand meenemen tijdens het gesprek. Onze kaderleden zijn hiervoor beschikbaar, je hoeft alleen maar iemand van hen te vragen.

Meld je bij CNV Vakmensen

Tijdens het aanzeggingsgesprek krijg je een aantal papieren mee: een vaststellingsovereenkomst, het sociaal plan en het reglement van de bezwarencommissie. Vervolgens dien je je zo snel mogelijk te melden bij CNV Vakmensen. Wij kunnen je helpen bij het controleren van de gegevens.

Ook als je het niet eens bent met je ontslag, moet je je bij de vakbond melden. In beide gevallen moet je de volgende stukken opsturen: een kopie van je arbeidsovereenkomst, 3 recente loonstroken, de vaststellingsovereenkomst. Ben je het niet eens met je ontslag, probeer dan ook aan te geven waarom je het er niet mee eens bent. Zo is er bijvoorbeeld afgesproken dat voor de afspiegeling de peildatum van 1 november 2016 geldt. Klopt de functie die nu wordt gebruikt bij de afspiegeling wel met de functie die je toen had? Als dat niet klopt, dan kan de afspiegeling anders uitpakken waardoor je mogelijk niet ontslagen hoeft te worden. Kortom, het is belangrijk om alert te zijn op dit soort fouten en daarom alles goed te laten controleren door je vakbond.

Het liefst ontvangt de vakbond de stukken per mail: het gevraagde inscannen en dan verzenden naar het volgende e-mailadres: info@cnvvakmensen.nl.

Begeleidingscommissie

Vorige keren hebben we onderstaande tekst geschreven over de Begeleidingscommissie. Omdat dit nu nog steeds van belang is, volgt die tekst nu nog een keer:

In het Sociaal Plan IHC is afgesproken dat er een Begeleidingscommissie wordt ingesteld. De taken van deze commissie zijn geregeld in artikel 9 van het Sociaal Plan IHC. De commissie ziet erop toe dat het sociaal plan juist wordt toegepast op werknemers. De commissie bestaat uit 2 leden die zijn aangewezen door de directie (Frank van der Werff en Celia van der Heiden) en 2 leden die zijn aangewezen door de vakbonden (Aad Schell namens FNV Metaal en Anton de Zeeuw namens CNV Vakmensen). Die 4 leden kiezen een onafhankelijke voorzitter.

Schriftelijk verzoek

Ben je het niet eens met een beslissing die voortvloeit uit het sociaal plan, bijvoorbeeld het al dan niet passend zijn van een functie, dan moet je een schriftelijk verzoek richten tot de commissie waarin je aangeeft waarmee je het niet eens bent. De commissie doet dan binnen 5 dagen uitspraak. Die uitspraak is een zwaarwegend advies aan de directie en als alle leden van de commissie het eens zijn, is de uitspraak bindend voor de directie. Een uitspraak van de begeleidingscommissie staat een eventuele rechtsgang niet in de weg.

Het verzoek aan de begeleidingscommissie hoeft niet ingewikkeld te zijn: “Ik ben het niet eens met……… omdat……..Daarom vraag ik de begeleidingscommissie om een uitspraak te doen.” Je naam en de datum erbij en het verzoek is geschreven.

Als je het niet eens bent met de aanzegging, dan moet je niet bij de begeleidingscommissie zijn, maar zoals eerder gezegd bij de vakbond.

Financieel advies

Om te bepalen of je individueel financieel advies nodig hebt, organiseert Sebastiaan Hendriks van Onafhankelijk Financieel Adviseurs FNV een voorlichtingsavond in de tweede helft van januari bij IHC in Kinderdijk, gebouw 70. Nadere informatie over de datum en het tijdstip volgt via de Nieuwsbrief van de OR. Niet alleen FNV- en CNV-leden, ook anderen die worden ontslagen zijn daarbij welkom.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 1. Werkloosheidswet 2016/2017:
 2. Hoe lang en hoeveel WW ontvang je en hoeveel belasting betaal je (bruto en netto WW-uitkering);
 3. Ontvang je na de WW een IOAW- of bijstandsuitkering: hoe lang en hoeveel;
 4. Hoe bespaar je belasting met jouw beëindigingsvergoeding:
  - belasting middelen over 3 jaar
  - banksparen met pensioen-jaarruimte
  - eventueel: storten in levensloop
 5. Heb je - na ontslag - recht op inkomensafhankelijke toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag en wat moet je doen om ervoor in aanmerking te komen;
 6. Wat is de beste besteding van je netto ontslagvergoeding + besparen op maandelijkse hypotheeklasten, - aflossen van hypotheek of andere schulden, - sparen of een maandelijkse inkomensaanvulling.

Na afloop kunnen de aanwezigen eventueel een afspraak maken voor een individueel adviesgesprek.

Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M p.verburg@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid