Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Overleg bonden – Royal IHC

In deze nieuwsbrief geven we een terugkoppeling van een aantal zaken die tijdens het regulier overleg met de directie op 14 maart 2018 zijn besproken.

One IHC update

Voor jullie geen onbekend fenomeen, voor ons als vakbondsbestuurders was het hoog tijd om bijgepraat te worden over de stand van zaken rond One IHC. Het grote project dat tot doel heeft alle IHC bedrijven (exclusief IQIP) beter en nauwer met elkaar samen te laten werken waarbij, volgens de directie, grote synergie voordelen te behalen zijn. Voordelen die ook zijn weerslag moeten hebben richting klanten en alles wat met de business van IHC te maken heeft. Dit project loopt ondertussen al een behoorlijk aantal jaren. En omdat de tijd en de techniek voortschrijdt, ontwikkelt ook dit project zich steeds weer verder door.

Het project houdt in onder andere een compleet nieuwe software, nieuw artikelbestand, nieuwe coderingen. Kortom het is een hele omslag voor alle werknemers. Werknemers worden op diverse manieren geschoold om met alle aspecten van dit project te kunnen werken. Op dit moment draaien delen van het geheel al op een aantal plaatsen. Doel is om eind 2019 het hele project in bedrijf te hebben. Een hele uitdaging te gaan nog, dat is wel duidelijk! Het zal duidelijk zijn dat wij als bonden de vinger aan de pols houden om te zorgen dat mensen goed geschoold worden en meegenomen in de veranderingen.

Marktsituatie

De marktsituatie is per bedrijfsonderdeel nogal verschillend. De ene tak biedt volop kansen terwijl een andere tak, denk aan de offshore, nog in moeilijke tijden zit. Maar over het algemeen is de directie niet somber over de toekomst.

De werven in Nederland zijn voor dit en komend jaar behoorlijk goed bezet. Dit is ook volgens plan en doel vanuit de laatste reorganisatie. Maar het moet dan eerst nog wel gerealiseerd worden. De marges moeten nog wel beter worden. Doordat de marges nogal eens tegenvallen en ook doordat er bij enkele grote projecten tegenvallers zijn, is het jaar 2017 niet met zwarte cijfers afgesloten. Voor 2018 wordt een hogere omzet verwacht dan over 2017.

Er zijn vragen gesteld over de sectiebouw. De directie is heel helder, sectiebouw wordt niet meer door IHC zelf gedaan. Op nader doorvragen werd gesteld dat wellicht in heel uitzonderlijke situaties bij specifieke / moeilijke secties IHC zelf nog in beeld zou komen.

HR-zaken
IHC speelt al een tijdje met gedachten om tot modernisering van arbeidsvoorwaarden te komen. Volgens de directie passen de huidige cao en bijbehorend pensioen niet bij de moderne werknemer!

Vanuit de bonden is gesteld, dat bonden betrokken horen te worden bij dergelijke ideeën en dan niet op het moment, dat er alleen nog ja of nee gezegd kan worden. De directie geeft aan nog een aantal weken nodig te hebben ter voorbereiding voor een overleg met ons. De verwachting is dat er binnen twee maanden een overleg tussen bonden en IHC komt over dit onderwerp. Wij zijn benieuwd naar de plannen en zullen deze kritisch beschouwen en bespreken. Voordat er vanuit bonden standpunten geformuleerd worden, gaan wij met de leden in overleg. Duidelijk is dat ook bij dit soort discussies leden van de bonden het laatste woord hebben.

Ook is kort gesproken over een nieuw personeelsinformatiesysteem, de ziekteverzuimpercentages, regels over wel of niet thuis werken en zo nog een paar zaken.

De directie gaf ook aan het systeem van arbeidsomstandigheden (SAO) te willen actualiseren. Op voorhand werd gemeld dat de uitkomsten van deze actualisatie geen financiële gevolgen zullen hebben voor de huidige werknemers.
Van onze kant is helder gesteld dat bonden ook een positie hebben bij dit proces, dus wordt vervolgd.

Tot zover een verslag van het gehouden regulier overleg.

Volgend overleg

Het eerstkomend kwartaaloverleg staat gepland voor woensdag 14 juni 2018. Zoals vermeld zal daarvoor een speciaal overleg over mogelijke modernisering van arbeidsvoorwaarden gehouden worden.

Tenslotte

Heb je nog vragen of opmerkingen laat dit ons dan weten!

Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl

FNV Metaal                                       RMU Werknemers                         Vakbond de Unie
Richard Moti                                     Melanie Blonk                                  Dirk van Gestel

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid