Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Overleg bonden – Royal IHC

In deze nieuwsbrief geven we een terugkoppeling van een aantal zaken die tijdens het regulier overleg met de directie op 30 augustus 2017 is besproken.

CEO Dave van der Heyde heeft uitvoerig stilgestaan bij de marktsituatie waarin Royal IHC zich begeeft. Het is een roerige tijd waarin van alles gebeurt. Enkele collega’s/concurrenten staan op omvallen, de marges van de orders staan onder druk, technische ontwikkelingen gaan erg snel, de baggersector is nog weifelend, de offshore ligt stil, de wind business loopt maar juist daarvan zijn de marges krap. Kortom, er liggen vele uitdagingen voor Royal IHC.

De marktsituatie voor Royal IHC ziet er wel veel beter uit dan begin dit jaar. Het orderboek raakt weer redelijk gevuld. Bovendien is de verwachting dat het orderboek nog behoorlijk kan groeien. Daardoor zal de omzet de komende jaren ook weer behoorlijk stijgen. Voor 2017 wordt financieel gezien een break even situatie verwacht. Voor 2018 wordt weer een plus verwacht.

Internationalisatie

De interne organisatie krijgt volgens de directie weer een duidelijk gezicht. Internationalisatie zet door, dat is voor de verdere ontwikkeling van Royal IHC ook van groot belang. Engineering wordt ook verder ontwikkeld, gezien de technologische ontwikkelingen is ook dat een vereiste voor verdere stabilisatie en groei van de onderneming. De klanten zien Royal IHC weer als een bedrijf dat oplossingen biedt en waar vertrouwen in is.

De CEO zal in het najaar weer een rondje langs de Royal IHC bedrijven maken om de ontwikkelingen en situatie van Royal IHC toe te lichten en met de werknemers te bespreken.

Al met al hebben de bonden een situatieschets gekregen die een stuk positiever was dan de verhalen van de laatste paar jaren. De verhalen die bijna alleen over afslanking van de organisatie gingen.

Nieuw functiehuis

Het nieuwe functiehuis is geïmplementeerd. Er zijn van werknemers en van groepen van werknemers reacties gekomen over de functiebeschrijvingen en ook over de indelingen. Volgens de directie is voor een redelijk aantal werknemers, naar tevredenheid, een en ander aangepast. 

In totaal zijn er zo’n tien klachten bij de klachtencommissie terechtgekomen. Nog niet alle klachten zijn behandeld. Op dit moment is één klacht het externe traject ingegaan. Het functiehuis staat dus behoorlijk overeind. Dit functiehuis gaat ook gebruikt worden voor ingeleend personeel en ook zal het gebruikt worden voor ontwikkelingsplannen van werknemers.

Afslanking

Veruit de meeste werknemers die vanwege de 2e afslanking boventallig zijn geworden zijn bij Royal IHC vertrokken. Een beperkt aantal zal op termijn nog aangezegd worden. Dit betreft vooral enkele langdurige zieken. Ook zijn er enkele werknemers in bezwaar gegaan via het UWV. Alle zaken die bij het UWV zijn terechtgekomen zijn door de betrokken werknemers gewonnen.
Op geen enkel dossier heeft IHC gelijk gekregen van het UWV.

Outplacement

Het outplacement traject van zowel de eerste als ook de tweede afslanking loopt nog. Een redelijk aantal boventallige werknemers heeft weer een andere baan gevonden. Vanuit de bonden is de suggestie gedaan een tweede banenmarkt te organiseren. De eerste banenmarkt van afgelopen voorjaar is erg goed bevallen. Royal IHC pakt dit op.

One IHC

Op de vraag vanuit de bonden hoe het staat met het project One IHC werd verteld dat dit project op zich goed loopt. Wel is duidelijk dat het een heel groot project is dat niet zo maar eventjes op de rails staat. Binnenkort wordt One IHC ook, stapsgewijs, uitgerold bij Engineering. 

De directie heeft, mede vanwege de complexiteit van het gehele proces, wel besloten een jaar langer de tijd te nemen voor volledige implementatie. Doel is nu om One IHC eind 2019 volledig geïmplementeerd te hebben.

30-30-30 beavers

Tijdens de tweede reorganisatie is een plan ontvouwd voor de beavers. De bouw in Nederland wordt verplaatst naar Kinderdijk en er werd een 30-30-30 plan gelanceerd: 30% meer omzet, 30% meer efficiency en 30% meer winst. De vraag van de bonden was hoe het op dit moment met dit plan staat. De eerste 30% is gehaald, met andere woorden de omzet is flink gestegen. Aan de efficiency moet nog verder gewerkt worden en de 30% meer winst is ook nog niet gehaald. Maar de doelen staan nog recht overeind. Met de nog te verbeteren efficiency moet ook de winst stijgen.

Dan nog even iets anders! Verkiezingen voor de nieuwe ondernemingsraad

In december zullen verkiezingen worden gehouden voor de nieuwe ondernemingsraad. De leden van de diverse bonden zullen op korte termijn van hun eigen bond een brief krijgen waarin aan jullie, werknemers bij Royal IHC, gevraagd zal worden je kandidaat te stellen voor de nieuwe ondernemingsraad. Over de spelregels daarvoor lezen jullie ook in deze brief. 

Denk er al vast eens over na of jij jezelf kandidaat wil stellen. Medezeggenschap, werk voor en in de ondernemingsraad, is heel erg belangrijk. Dat is de laatste jaren maar al te duidelijk geworden bij de beide afslankingen. Maar ook bij zaken als functiehuis, One IHC, arbeidsvoorwaardelijke regelingen et cetera heeft een ondernemingsraad een belangrijke taak.

Tenslotte

Heb je nog vragen of opmerkingen laat dit ons dan weten!

Mede namens Marry van der Stel (FNV Metaal), Melanie Blonk (RMU Werknemers) en Dirk van Gestel (Vakbond de Unie).

Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid