Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Onderhandelingsresultaat functiehuis Royal IHC

Al enkele jaren geleden is door de directie van IHC een project gestart om het functiehuis te updaten. Het onderhoud van het functiehuis is gedaan conform de procedure omschrijvingen in de cao Metalektro. Grootste wijziging overall is dat het aantal functies drastisch is teruggebracht.

Vanwege de reorganisaties heeft dit project vertraging opgelopen, maar nu is het moment dat er tot invoering van de wijzigingen kan worden overgegaan. Dat kan echter niet voordat instemming is verleend door de leden van de vakverenigingen met de invoeringsregels betreffende de financiële consequenties. Voor functies die gelijk of hoger zijn gewaardeerd dan de oude functie, is er niets aan de hand. De inschaling blijft gelijk of wordt een salarisschaal hoger. Wordt je nieuwe functie echter lager gewaardeerd/ingeschaald, dan zijn er wel gevolgen.

Word je nieuwe functie lager ingeschaald en je salaris is onder het maximum van je nieuwe salarisschaal, dan verandert je perspectief op salarisgroei: die groei is minder omdat de nieuwe salarisschaal een lager maximumsalaris heeft. Ligt je salaris hoger dan het maximum van de nieuwe, lagere salarisschaal, dan heb je geen perspectief meer op salarisgroei. Je nieuwe salaris is het maximum van die nieuwe, lagere salarisschaal, aangevuld met een persoonlijke toeslag tot het bedrag van je huidige salaris. Die toeslag is pensioengevend én groeit mee met de reguliere cao-verhogingen.

Dit laatste is de afspraak die de vakorganisaties met IHC hebben gemaakt. Tot voor kort was de inzet van IHC een zogenaamde ‘koude’ toeslag, dat is zoals de cao zegt dat de minimumregeling moet zijn. Een ‘koude’ toeslag is een toeslag die bij elke cao-verhoging kleiner wordt met het bedrag wat je salaris door die cao-verhoging stijgt. Met een standvastige houding, en een heel heldere argumentatie, hebben de bonden IHC kunnen overtuigen van de noodzaak van een goede regeling. Er is dus nu afgesproken dat er een zogenaamde ‘warme’ toeslag zal worden toegekend: pensioengevend en meetellend bij de cao-verhogingen. Het enige waar we geen afspraak over kunnen maken is jullie gevoel als je functie lager wordt ingeschaald. Bedenk vooral dat het de ‘functie’ is en niet jouw persoon die lager wordt gewaardeerd!

Vanwege de ‘warme’ toeslag is het dat we deze afspraak, die door de leden moet worden bekrachtigd, positief aan jullie voorleggen. Als jullie instemmen dan wordt in de periode van 19 april 2017 tot en met 12 mei 2017 iedereen in een persoonlijk gesprek geïnformeerd over zijn of haar nieuwe functieomschrijving. De gevolgen worden verwerkt in het salaris vanaf de maand mei 2017, behalve voor de werknemers van SAS. Zij krijgen wel de nieuwe functiebeschrijving maar de financiële consequenties worden in een later stadium met terugwerkende kracht ingevoerd.

Ben je het niet eens met de functiebeschrijving? Dan kun je naar de Bezwarencommissie die bestaat uit twee leden van de Ondernemingsraad, twee leden namens IHC en een onafhankelijke voorzitter.

Klik HIER om digitaal je stem uit te brengen.
Mocht je deze nieuwsbrief per post ontvangen, gebruik dan het bijgaande stemformulier. Op het stemformulier staat hoe je het kunt retourneren. We zien de ingevulde formulieren graag terug vóór 15 april 2017.

Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl

 

Bijlagen:
- Nieuwsbrief in gezamenlijke opmaak
- Stemformulier
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid