Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Onderhandelingen Sociaal Plan Latenstein

Op 26 februari stonden wij in de fabriek van Latenstein in Tiel om jullie te vertellen over de stand van zaken van de onderhandelingen over een sociaal plan.

Jullie hebben toen unaniem tegen het voorstel van een 0,5 transitievergoeding en voor het vasthouden aan C=1 als schadevergoeding voor ontslag gestemd. Dit hebben wij vervolgens aan jullie werkgever gemeld en tot nu toe hebben wij daar nog geen inhoudelijke reactie op ontvangen.

Dat betekent dat wij de volgende stappen in het traject gaan zetten. Heden zitten wij met de actiegroep bij elkaar om te bespreken welke acties mogelijk zijn om onze eisen kracht bij te zetten. Wij proberen tot die tijd nog contact met de werkgever te zoeken om te vragen of ze opnieuw met ons aan tafel willen. Als de werkgever dat niet wil, dan is de volgende stap het sturen van een ultimatum. Een ultimatum is een juridische brief waarin wij aankondigen dat de werkgever acties kan verwachten als hij niet op onze eisen ingaat. 

Voordat wij een ultimatum kunnen versturen moeten wij (volgens onze statuten) in een zogenaamde ¾ vergadering schriftelijk stemmen over het voeren van actie. Alle leden vullen ter plekke een stemformulier in en ¾ van de leden moet voor actie stemmen. Wij verwachten dat dit geen probleem zal zijn, gezien de stemming op 26 februari. Heden bespreken wij met de actiegroep de planning en als we niets van de directie horen deze week dan krijgen jullie volgende week een uitnodiging voor een ¾ vergadering. Mocht de directie wel opnieuw met ons in gesprek willen dan laten we jullie dat uiteraard ook weten!

Mede namens FNV Metaal, Marjon Cocheret de la Morinière,

Arthur Bot
Bestuurder
M 06-20445190
E   a.bot@cnvvakmensen.nl