Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Nog geen doorbraak in cao-overleg MVT

Op 26 mei 2016 is na anderhalf jaar opnieuw met de Bovag gesproken over de cao Motorvoertuigen en Tweewielers. Sinds 1 november 2014 is er geen cao meer. Aanleiding voor het gesprek was ook de uitspraak van het gerechtshof over de VPL-premie.

Ik kan constateren dat we er na ruim 16 uur onderhandelen nog niet uitgekomen zijn. Een aantal onderwerpen hebben we op hoofdlijnen benoemd waar we uit gaan komen, een aantal onderwerpen die kansrijk zijn en onderwerpen waar we een kloof constateren.

Invoering VPL-Premie

De uitspraak van de rechter leidt bij BOVAG en de vakbonden tot verschil van uitleg wie het bevoegde gezag is over de VPL-premie. Vakbonden lezen uit het arrest dat de Vakraad erover gaat, de Bedrijfsraad wordt nergens benoemd. De Vakraad is dus het bevoegde gezag. VPL staat niet benoemd als pensioensoort en kan worden beschouwd als een arbeidsvoorwaarde tot het moment dat het pensioen wordt.

Volgens BOVAG is het logisch dat de Bedrijfsraad niet genoemd wordt omdat je in een cirkelredenering terecht komt. Er is gekeken naar de statuten van het pensioenfonds en verwezen naar een ander artikel om deze stelling te onderbouwen. Kortom, het geeft nog steeds gedoe. Maar in mijn beleving kunnen we er ook praktisch uitkomen om de invoering van de VPL-premie in de cao voor de Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven te regelen. Dit heb ik ook aangegeven.

Waar is overeenstemming?

Op bepaalde punten zijn partijen het bijna eens, bijvoorbeeld over loopbaanontwikkeling, de inzet voor de WW, aansluiting op de veranderende wetgeving zoals participatiewet, Wet Werk en Zekerheid, een model van vierdaagse werkweek en vakbondscontributie.

Waar willen we verbetering zien?

Werktijden

Het resultaat op de onderwerpen werktijden of dagvensters en de zaterdag is niet hoopvol. De belangrijkste breekpunten liggen nog keihard op tafel: de BOVAG-werkgevers willen verruiming van het dagvenster naar 14 uur, van 06.00 uur tot 20.00 uur (nu is dat van 06.00 uur tot 18.00 uur) en aanpassing van de toeslagen. Ook wil de BOVAG de zaterdag als een normale werkdag en de zaterdagtoeslag verlagen. Ik vraag mij af of het noodzakelijk is om het dagvenster zo fors aan te passen voor de klanten in de personenautogarages, omdat het onderhoud goed in te plannen valt. En met goede service voor de klant valt dit goed te organiseren.

Loonstijging

Een ander punt voor verbetering betreft de loonstijging. Ik vind dat vakmensen in de Motorvoertuigen en Tweewielers recht hebben op een behoorlijke loonsverhoging, omdat er al 1½ jaar geen loonsverhoging is geweest door het ontbreken van de cao. In de Metaal en Techniek weten we wat daar in de cao bereikt is, al is dat wel door de leden bereikt via een stakingstraject.

Hoe verder?

Toch hebben partijen de wens uitgesproken om met elkaar door te gaan en de cao-onderhandelingen door te zetten. Het nieuwe cao-overleg staat dan ook gepland op maandag 13 juni 2016. Uiteraard zal daarna weer een nieuwsbrief verschijnen.

Doe mee in de cao-commissie Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven

Doe mee in de cao-commissie en word kaderlid of contactpersoon. In de cao-commissie bespreken we namens de leden de stand van zaken van het cao-overleg en leren we samen over de praktijk in de bedrijven. Geef je op door een mailtje te sturen aan m.hietkamp@cnvvakmensen.nl

CNV Vakmensen
Marco Hietkamp, sectorbestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid