Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Nieuwe weg bij Volker Wessels Telecom

Vorige week is door de directie van Volker Wessels Telecom, de Gezamenlijke Ondernemingsraad en vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie een handtekening gezet onder een nieuwe Ondernemingsovereenkomst. De afspraken in deze overeenkomst zijn uitgewerkt in het nieuwe personeelsboek.

De bedrijfscao van Volker Wessels Telecom is afgeschaft. Jullie bedrijf viel toen nog onder twee cao’s. Dat werkt niet, over 2 cao’s onderhandelen in 1 bedrijf. Daarom hebben ook wij als CNV Vakmensen gezegd: dat moet anders. 

In de getekende overeenkomst is het nu duidelijk:

  • De cao technisch installatiebedrijf geldt voor het hele bedrijf. Deze cao wordt landelijk met CNV Vakmensen en FNV metaal afgesproken. Deze cao geldt voor alle installatiebedrijven in Nederland. Je loonsverhoging staat in deze cao.
  • Overige arbeidsvoorwaarden die met geld te maken hebben, worden tussen de directie van Volker Wessels Telecom en CNV Vakmensen, FNV en Qlix afgesproken. Denk aan het overwerk, reistijden of variabele beloning.
  • De overige regelingen worden afgesproken tussen directie van Volker Wessels Telecom en de ondernemingsraad. CNV Vakmensen houdt samen met de andere vakbonden goed contact met de OR, zodat we kunnen afstemme

Een bijkomend voordeel is dat de aanwezigheid van de vakbonden binnen Volker Wessels Telecom door deze nieuwe overeenkomst is gewaarborgd.

Naast de totstandkoming van het nieuwe personeelsboek is ook afgesproken dat er regelmatig overleg zal plaatsvinden tussen directie en vakbonden waarbij de directie de vakbonden informeert over de gang van zaken binnen Volker Wessels Telecom.

Over twee weken is al een eerste overleg, over het pensioen bij Nationale Nederlanden. 

Gerard van der Molen, g.vandermolen@cnvvakmensen.nl  

PS: hoe kom je nu aan een loonsverhoging? Via de landelijke cao technisch installatiebedrijf. Maar die is nog steeds niet afgesloten. Steun daarom de oproep van CNV Vakmensen aan Volker Wessels Telecom om de landelijke onderhandelingen snel af te ronden