Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Nieuw functiehuis bij Royal IHC

Voor jullie ligt een gezamenlijke nieuwsbrief van CNV Vakmensen en FNV Metaal over de invoering van het nieuwe functiehuis. Royal IHC is bezig met de uitrol van de up date van het functiehuis. Het aantal functies is fors afgenomen en de overgebleven functies zijn opnieuw gewaardeerd.

In het overleg met de vakbonden zijn de voorwaarden voor de beloning afgesproken met onder andere een warme toeslag als de functie in een lagere loonschaal is ingedeeld dan voorheen. Ook is met de vakbonden een bezwaarprocedure afgesproken. 

Uit de reacties die we van leden terugkrijgen, blijkt dat er mogelijk een en ander verkeerd gaat bij de indeling. We krijgen de indruk dat niet wordt ingedeeld op basis van de “oude” functie, maar dat er eerst een beoordeling van de persoon plaatsvindt, en dat op basis van die beoordeling mensen in een functie worden gezet. Dat is niet de bedoeling. 

Bij functiewaardering wordt beoordeeld wat de functie waard is die je hebt en het is nadrukkelijk géén beoordeling van de persoon die de functie uitoefent. Mocht je de indruk hebben dat je een functie krijgt die afwijkt van de functie die je had, dan kun je in bezwaar gaan. Vraag een exemplaar van de nieuwe functiebeschrijving én een exemplaar van de bezwaarprocedure op bij je leidinggevende. 

De bezwaarprocedure is niet zo ingewikkeld: eerst geef je bij je leidinggevende aan dat je het niet eens bent met de indeling omdat je, bijvoorbeeld, eerst een andere functie had of dat er taken vanuit je vorige functie niet genoemd zijn in de nieuwe functiebeschrijving. Je krijgt dan een gesprek met je leidinggevende en HR. Is er na dat gesprek nog steeds sprake van bijvoorbeeld een onduidelijke functieomschrijving of van onduidelijke argumenten waarom je lager bent ingedeeld, ga dan verder met je bezwaar. 

Als je bezwaren niet worden gehonoreerd, dan schrijf je binnen 2 weken na het gesprek met je leidinggevende en HR een kort briefje aan de bezwarencommissie: “Ik ben het niet eens met de indeling in de functiewaardering omdat…..” Het bezwaar moet worden geschreven volgens het format wat op Intranet staat. Bij de kaderleden van de bond kun je hulp krijgen om dat in te vullen. Nadat de bezwarencommissie een oordeel heeft gevormd, neemt de Raad van Bestuur een beslissing. 

Als je het na de uitspraak van de bezwarencommissie (en de Raad van Bestuur) nog niet eens bent met de indeling, dan kun je die extern laten toetsen: voor leden van de vakbond is er dan een expert van de bond betrokken bij de beoordeling van je bezwaar. De juristen van de bond helpen je met deze procedure. 

Het melden van het in bezwaar gaan tegen de indeling kun je voor leden van CNV Vakmensen mailen naar p.verburg@cnvvakmensen.nl , voor FNV Metaal intake-rotterdam@fnv.nl.

Heb je andere vragen of opmerkingen, mail dan naar je eigen vakbondsbestuurder.

Piet Verburg
bestuurder CNV Vakmensen
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl 
M: 06 51 66 73 94

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid