Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Ledenvergadering Feenstra Verwarming

De directie van Feenstra weigert om met vakbonden tot een akkoord te komen. Volgens de directie is dat niet nodig. De stand van zaken lees je hieronder.

De bepalingen in het sociaal plan, dat tijdens de looptijd geen wijziging in beloning reistijd en thuisplek als standplaats aangebracht wordt, hebben volgens de directie geen algemene werking en zijn alleen van toepassing op werknemers waarvan de arbeidsplaats vervalt. Uiteraard hebben vakbonden een andere mening. Wij menen dat de arbeidsvoorwaarden die in de ATW-overeenkomst van 2001 tussen vakbonden, directie en OR overeengekomen zijn, nog steeds gelden. Wij menen ook dat wij de leden collectief vertegenwoordigen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Uiteraard geldt daarbij dat resultaten altijd ter goed- of afkeuring door bonden aan hun leden worden voorgelegd.

Roosterwijziging

De directie heeft inmiddels afgekondigd dat per 1 oktober 2014 het 4 x 9,5 uur rooster vervalt. De betreffende werknemers is niet om instemming gevraagd, niet door de directie en niet door de OR. De OR heeft wel ingestemd met afschaffen van het 4 x 9,5 rooster, zij het onder voorwaarden. Ook is ingestemd met het invoeren van nachtconsignatie. Wat de arbeidsvoorwaarden zijn, bij de roosterwijziging en nachtconsignatie, is ons tot nu toe niet duidelijk gemaakt. Wij hebben de directie gevraagd de voorgenomen arbeidsvoorwaarden op schrift bekend te maken aan werknemers en vakbonden, zodat wij die mee kunnen nemen in de komende ledenvergaderingen.

Reistijd

De directie heeft het eerdere voorstel om 1 uur reistijd per dag (0,5 uur enkele reis) niet meer te betalen, ingetrokken. Wij hebben dat niet gevraagd. Wij hebben een compensatie voorgesteld van 9%. In de bespreking van 8 oktober hebben vakbonden een maximale poging gedaan tot overeenstemming te komen. Wij hebben voorgesteld om 15 minuten enkele reis (0,5 uur per dag) van de reistijd, voor zover die buiten werktijd gereisd wordt, niet te betalen. Wij hebben daarbij voorgesteld, als de directie vasthoudt aan 1 uur, dat de tweede halfuur korting wel gecompenseerd wordt met 4,5%. De directie heeft onze beide voorstellen afgewezen. In de laatste flits stelt de directie dat het te duur is en dat dit is aangetoond. Deze stelling is in onze ogen onbegrijpelijk. Een half uur per dag niet meer betalen kan niet anders dan goedkoper zijn dan nu. Wij denken dat de directie hoe dan ook een korting wil die overeenkomt met het (ingetrokken) uur korting.

De directie wil dat niet meer de thuisplek van de werknemer de standplaats is waarvandaan de reistijd wordt gemeten, maar de vestiging van de werkgever. Er wordt gesuggereerd dat dit een cao-kwestie is. Echter, de cao is een minimum. Bij meer bedrijven waar de monteurs rechtstreeks naar wisselende werkplekken gaan, wordt de thuisplek als standplaats gehanteerd. Bij Feenstra wordt nota bene de monteur thuis bevoorraad, zodat de vestigingsplaats voor de monteur niet meer dan een vergaderplek is. De reistijd moet in de toekomst volgens de directie vanaf de vestiging gemeten en betaald worden. De vakbondsreactie, dat in dat geval de reistijd woonplek–vestigingsplaats gecompenseerd moet worden, heeft geen concreet voorstel van de directie opgeleverd. De directie zegt, om tot een voorstel te komen, 5 weken tijd nodig te hebben. De directie wil alle individuele contracten bekijken. Gedurende die 5 weken schort de directie verslechteringen van reistijd-arbeidsvoorwaarden op. De directie wil over 5 weken met een voorstel komen, maar wil daarover niet onderhandelen, omdat de vakbonden geen partij zijn volgens de directie. De directie wil slechts overleggen.

Vakbonden hebben gezegd nieuwe ledenvergaderingen te houden en daarbij ook dit directievoorstel te zullen voorleggen. In de ledenvergaderingen is aan de orde:

 • Heeft het uiterste voorstel van vakbonden (15 minuten enkele reis niet meer betalen) wel of geen instemming van de leden?;
 • Moeten vakbonden de opstelling van de werkgever, dat vakbonden geen partij zijn waarmee arbeidsvoorwaardelijke afspraken (wijzigingen in dit geval) gemaakt hoeven te worden, aanvechten?
 • Moet het afschaffen van het 4 x 9,5 rooster, zonder dat instemming aan de betreffende werknemers is gevraagd, aangevochten worden?
 • Moet het invoeren van verplichte nachtconsignatie, zonder dat instemming is gevraagd aan de betreffende werknemers en zonder dat aan de slaapureneis, de beloningseis en de maximale frequentie-eis is voldaan, aangevochten worden?
 • Moet het overgaan van de thuisplek als standplaats van werknemers met een wisselende werkplek naar de vestigingsplaats, aangevochten worden? Kan bij het aanvechten volstaan worden met het compenseren van de reistijd thuis naar vestiging?
 • Wat is het oordeel over het voorstel van de directie om over 5 weken verder met de directie te praten (niet onderhandelen) over een compensatievoorstel dat de directie dan zal doen? 

Ledenvergaderingen

Het is niet niks wat op het spel staat. Kom naar één van onderstaande vergaderingen en beslis mee! Wij nodigen jullie dringend uit een van de ledenvergaderingen te bezoeken die is belegd op:

Donderdag 23 oktober ’14
Plaats: De Kruisweg
Kruisweg 1, 9363 AA Marum
Aanvang: 20.00 uur

Plaats: FNV Regiokantoor
Goltlandstraat 2a, 7418 AZ Deventer
Aanvang: 19.30 uur

Plaats: Wijkcentrum De Stolp
Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn
Aanvang: 19.30 uur

Maandag 27 oktober 2014
Plaats: Hotel Babylon
Pannekeetweg 20, 1702 PL Heerhugowaard
Aanvang: 18.00 uur

Dinsdag 28 oktober 2014
Plaats: FNV Regiokantoor
Pegasusweg 200, 3067 KX Rotterdam
Aanvang: 19.30 uur

Woensdag 29 oktober 2014
Plaats: CCOG
Kastanjelaan 2, 6921 ES Duiven
Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 30 oktober 2014
Vakbondscentrum Eindhoven
Dr. Cuyperslaan 47, 5622 MA Eindhoven
Aanvang: 19.30  uur

Donderdag 6 november 2014
Plaats: Hotel v.d. Valk
Laan van Westroijen 10, 4003 AZ Tiel
Aanvang: 19.30 uur

Vanwege de personele bezetting is het mogelijk dat niet bij alle bijeenkomsten een CNV-bestuurder aanwezig is. De collega van FNV Bondgenoten zal ons dan waarnemen.

Frans Strolenberg
Metaalbestuurder CNV Vakmensen
f.strolenberg@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid