Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Kwaliteit én 3,5 procent meer koopkracht

Acties hebben resultaat: cao-akkoord Metaal en Techniek

Na acht onderhandelingsrondes, maandenlange acties en zelfs acht stakingsdagen is het zover: op vrijdag 11 oktober hebben we een akkoord bereikt over de cao in de Metaal en Techniek. 

Hiermee zijn de verdere stakingen en acties van de baan. Op vrijdag 11 oktober waren het een aantal installatiebedrijven die het laatste zetje hebben gegeven. Dankzij de vele acties en steunbetuigingen van heel veel leden in de bedrijven hebben de werkgevers ingezien dat vakmensen een goede cao verdienen! Naast de inkomensverbetering hebben we afspraken gemaakt over werk, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van mensen. De kaderleden van de cao-commissie Metaal en Techniek zijn blij met dit resultaat en leggen het akkoord met een positief advies aan je voor. 

Geef je mening

Ben je lid van CNV Vakmensen? Dan krijg je het volledige akkoord thuisgestuurd. We horen natuurlijk ook graag wat je ervan vindt! Via een stemformulier kun je je mening aan ons doorgeven. 

Download het stemformulier >>

Het principeakkoord op hoofdlijnen:

Looptijd cao

De looptijd is 22 maanden, van 1 mei 2013 tot 1 maart 2015. 

Inkomensverbetering

 • Per 1 oktober 2014 gaan de lonen 1,5 procent omhoog.

 • Per 1 januari 2014 gaan de cao-loonschalen van jongeren (het gaat om jongeren tot 23 jaar die in het bezit zijn van een vakdiploma en/of voortgezet vakdiploma) met 3 procent extra omhoog.

 • Per 1 januari 2014 nemen de werkgevers de kosten van de overgangsregeling VPL voor hun rekening. De berekening op basis van de huidige systematiek en correctie levensverwachting is 3,65 procent. Normaal gesproken is de premieverdeling 50/50. Per 1 januari 2014 is er dus – voor wat betreft de overgangsrechten VPL die het pensioenfonds PMT heft – een premieverschuiving van 1,825 procent in het voordeel van de werknemers. Door deze verschuiving wordt het werknemersgedeelte van de pensioenpremie 6,655 procent en het werkgeversgedeelte 11,455 procent.

 • Per 1 januari 2014 is er een premieverschuiving van de WGA-hiaatverzekering van 0,2 procent premie werknemers naar werkgevers. 

Door de premieverschuivingen is er sprake van koopkrachtverbetering voor de werknemers. Om een voorbeeld te geven: bij een jaarinkomen van 30.000 en 35.000 euro is het effect respectievelijk ongeveer 1,5 procent en 1,75 procent. Ongeveer 90 procent van de werknemers valt in deze inkomenscategorie. 

58plus-regeling

De 58plus-regeling voor vroegpensioen wordt voortgezet. Deze geldt voor werknemers die vanwege economische omstandigheden of de crisis zijn ontslagen en:

 • in 2013, 58 jaar zijn (geworden)
 • in 2014, 58 jaar en zes maanden zijn (geworden)
 • in 2015, 58 jaar en acht maanden zijn (geworden)

Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over het herleven van de overgangsrechten binnen drie jaar na datum ontslag als je tussen 1 mei 2013 en 18 februari 2015 terugkeert in de Metaal en Techniek. 

Duurzame inzetbaarheid en MVO

In de metaal en techniek wordt aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Met name aan de personeelskant. Het gaat tenslotte om mensen die het in de metaaltechniek kunnen maken. Een aantal klinkende maatregelen op een rij:

 • We gaan ons extra inspannen om Wajongers in de bedrijven aan werk te helpen. Er wordt gezorgd voor de nodige begeleiding en opleiding.

 • We ontplooien initiatieven om mensen van 45 jaar en ouder die een WW-uitkering (gaan) krijgen, aan een baan in de metaal en techniek te helpen.

 • Er komt een bedrag beschikbaar voor (gezamenlijke) MVO-projecten.

WAGA

De Wet Arbeidsvoorwaarden bij Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA) regelt dat voor werknemers uit de EU-lidstaten die tijdelijk in Nederland werken, dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor Nederlandse werknemers die vergelijkbaar werk doen. De cao moet nageleefd worden en hiervoor zullen de cao-artikelen nader bekeken worden in het licht van de WAGA. Hiermee moeten we oneerlijke concurrentie en schijnconstructies tegengaan. 

Vitaliteit in de Metaal en Techniek

We vinden het erg belangrijk dat werknemers veilig en gezond kunnen werken en hun pensioengerechtigde leeftijd kunnen halen. We gaan door met de Rea-consulenten voor vakbonden, die de leden en werknemers bijstaan bij reïntegratie. We willen de mensen behouden voor de bedrijfstak, gezien het tekort aan vakmensen 

Kijk ook op onze websites (www.onzecao.nl en www.caometaaltechniek.nl).

De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen (vakgroep CNV Metaaltechniek):

Marco Hietkamp, landelijk onderhandelaar

Cor-Hilde van Beijeren, vakgroepbestuurder

Nico Sneeuw, voorzitter cao-commissie

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid