Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Krohne - laatste ontwikkelingen

Het is alweer enige tijd geleden dat wij jullie een nieuwsbrief hebben gestuurd. We willen jullie hiermee bijpraten over de laatste onderwerpen.

Overwerktoeslag

Wij hebben begrepen dat de parttime medewerkers een nabetaling ontvangen van de overwerktoeslag vanaf 2014. Dit geldt voor de parttimers die bijvoorbeeld een dag extra werken, waarbij zij die extra dag 100% uitbetaald werden en geen overwerktoeslag ontvingen. Arbeidsvoorwaarden kan je 5 jaar terugvorderen. Kijk op je loonstrook of je ook in 2013 hebt overgewerkt, waarbij je een vordering in kunt dienen van 5 jaar terug. 

Overwerken

Wij hebben begrepen dat er regelmatig wordt overgewerkt. Het is goed om te weten dat overwerk in principe op vrijwillige basis is. Mocht je nu veel overwerken per week, is het de moeite waard om na te gaan of je daarbij de Arbeidstijdenwet niet overschrijdt en ook wat er in Cao-Metaalbewerking staat. 

In artikel 21 lid 2a en b. Cao-Metaalbewerking staat dat je als werknemer verplicht kan worden langer te werken dan jouw dienstrooster bepaalt bij de eerste tien uren in een periode van vier weken. Waarbij de ATW niet overschreden mag worden. Je mag bijvoorbeeld geen 16 uur per dag werken, want dan overschrijd je de norm van 12 uur werken per dag. Ook kan je verplicht worden tot overwerk in geval van calamiteiten (zoals boeteclausules, onevenredige schade voor het bedrijf/opdrachtgevers of derden). In de cao is bepaald dat in de regel niet gewerkt wordt op zaterdagen, zondagen en feestdagen. 

Aantal uren werken volgens de ATW:

 • Je mag maximaal 12 uur per dag en niet meer dan 60 uur per week werken.
 • Iedere aaneengesloten periode van 4 weken maximaal 55 uur gemiddeld per week.
 • Iedere aaneengesloten periode van 16 weken maximaal 48 uur gemiddeld per week. Dit betekent dat je gemiddeld 8 uur per dag kan overwerken uitgaande van 40 uur werken inclusief ADV.

2-ploegendiensten

Voor de afdeling Sandwich is de OR Krohne Altometer gevraagd voor instemming van een 2-ploegendienst. CNV Vakmensen en FNV Metaal hebben onlangs gesproken met de OR Krohne Altometer en advies gegeven over deze instemmingsaanvraag. Onder meer om de medewerkers van de desbetreffende afdeling te raadplegen wat zij van het instellen van een 2-ploegendienst vinden. Ook hebben wij aangegeven goed te kijken naar de bezetting per ploeg, bijvoorbeeld bij afwezigheid door ziekte of vakantie om de ploeg wel op peil te houden en medewerkers niet onnodig extra zwaar te belasten. Ook hebben wij opmerkingen gemaakt over de begin- en eindtijden van de ploegendienst. Wij hebben de OR ook geadviseerd om vragen te stellen over het vervoer voor en na einde ploegendienst. Hoe wordt dit geregeld voor mensen die met OV moeten, ook gezien de veiligheid?
Belangrijk is dat er geen overwerk plaatsvindt door medewerkers die in de 2-ploegendiensten werken. Er is een rooster gemaakt inclusief opname ADV. Wij hebben de OR geadviseerd goed in beeld te hebben hoeveel uren de werknemer werkt inclusief ADV en hoeveel uren je ‘cadeau’ krijgt van de werkgever.

Wanneer de OR instemt met deze 2-ploegendienst, dan dienen de aangewezen werknemers in deze ploegendienst te werken. Tenzij zij 55 jaar of ouder zijn of de medewerker individueel kan aantonen dat het niet mogelijk is vanwege gezondheid of sociale situatie. Dat laatste noemt de cao niet. Maar het is denkbaar dat een medewerker een dusdanige thuissituatie heeft dat hij niet in ploegen kan werken, bijvoorbeeld zorgtaken voor familie/gezin.  

Invoering functiewaardering en salarishuis

De OR zal in de eerstvolgende overlegvergadering vragen wat de stand van zaken is. Mocht het doorgang vinden dan zijn de vakbonden van mening dat er goede afspraken gemaakt moeten worden over een reglement voor het maken van bezwaar tegen de indeling van je functie. Ook over persoonlijke toeslagen. Mocht de functie lager worden ingedeeld dan deze nu is. 

Generatiepact

In de Cao-Metaal & Techniek is een pilot generatiepact overeengekomen gedurende de looptijd van de cao tot 31 mei 2019. Het generatiepact heeft als doel om ouderen vanaf 62 jaar minder uren te laten werken, waardoor jongeren kunnen instromen op die uren met een vast contract. Als werknemer kan je kiezen uit drie varianten:

 • 60 – 80 – 100 %:
  60 % werken
  80 % loon (werkgever vult 20 % aan)
  100 % pensioenopbouw
 • 70 – 85 – 100 % (werkgever vult 15 % aan)
 • 80 – 90 – 100 % (werkgever vult 10 % aan)

In alle varianten leveren de medewerkers al hun seniorendagen in, in ruil voor de loonaanvulling door de werkgever. Let op: geen ADV-dagen inleveren.  

Scholingsvouchers Metaal & Techniek

Ook tijdens de looptijd van deze cao kan je als werknemer gebruik maken van de scholingsvouchers van de Metaal & Techniek. Je kunt de voucher gebruiken voor (bij)scholing van je vakkennis of techniek. Omdat je graag iets nieuws wilt leren, wilt bijblijven op jouw vakgebied, of omdat je op zoek bent naar prettiger werk. Je kunt de voucher ook gebruiken voor omscholing naar ander werk, bijvoorbeeld van een niet-technisch naar een technisch beroep. De scholingsvoucher is maximaal € 1500,-- per medewerker. Ze zijn nog beschikbaar. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met CNV Vakmensen via de mail: info@jamesloopbaan.nl 

Piet Verburg,
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51667394
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid