Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Informeren over de stand van zaken rondom Kropman

Wij willen jullie informeren over de stand van zaken rondom de acties die wij ondernomen hebben richting Kropman, op verzoek van een groep leden, met betrekking tot de doorgevoerde eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden, de versoberingen.

Op donderdag 1 oktober 2015 hebben wij overleg gehad met het management van uw werkgever, Kropman, naar aanleiding van een brief die wij hen hadden gestuurd.

Uitkomst van dit overleg: Allereerst is men zich, door onze acties, nog bewuster geworden van het feit dat ingrijpende maatregelen, het verslechteren van arbeidsvoorwaarden een heel gevoelig issue is waar werknemers zelf iets in te zeggen willen hebben. Zeggenschap op een moment dat het er nog toe doet. Afspraken maken met de ondernemingsraad zonder dat er een achterban raadpleging heeft plaats gevonden creëert veel onnodige onrust.

Kropman heeft ons laten weten in de toekomst te willen kiezen voor een andere aanpak om meer draagvlak te creëren onder de werknemers. Deze aanpak zal bestaan uit nauwere contacten met de vakbonden. Twee maal per jaar zullen de vakbonden met een kaderlid voor een overleg worden uitgenodigd. Daarnaast zal Kropman de ondernemingsraad de maximale ruimte geven de vakbonden als externe deskundigen uit te nodigen.

Ten tweede heeft Kropman laten weten dat de versoberingsregeling 2015 is stopgezet. Beëindigd! Deze regeling komt niet meer uit de kast.

De actiebereidheid van een groep leden heeft resultaat gehad. In de toekomst zullen de vakbonden in een vroeg stadium voor overleg door Kropman worden uitgenodigd.  Onder downloads treft u de gezamenlijke nieuwsbrief aan.

Arthur Bot
CNV vakmensen
a.bot@cnvvakmensen.nl     
M: 06-20 445190

Anita Dries
FNV Metaal
a.dries @ bg.fnv.nl

      
Downloads