Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Hawo Rijssen nieuwe koers

Op 24 november 2015 hebben vertegenwoordigers van de beide vakbonden in aanwezigheid van een delegatie vanuit de ondernemingsraad een gesprek gehad met de directie van uw bedrijf.

Aanleiding voor dit gesprek was een signaal dat er onenigheid zou zijn gerezen tussen de aandeelhouders van het bedrijf over de te varen koers en het feit dat er onrust ontstaan was over de te nemen maatregelen.

Waar verwacht werd dat de huidige directeur als kleine aandeelhouder het veld zou moeten ruimen is het tegenovergesteld gebeurd. De grotere aandeelhouders hebben hun positie opgegeven ten gunste van de heer Schoenaker. Nadat de financiering van deze overname geheel rond is, is hij daarmee de enige aandeelhouder in het bedrijf geworden.

Om echter het slechte resultaat over 2015 te keren zijn er wel een aantal pijnlijke maatregelen in de maak. Zo zal de indirecte organisatie met 12 mensen worden ingekrompen. Met 2 “oudere” werknemers zal overleg worden gevoerd over het eerder met pensioen gaan. De ploegentoeslag zal op het minimale niveau van 14% worden gebracht. Met mensen die meer verdienen dan op grond van hun functie gerechtvaardigd zou zijn, zullen gesprekken worden gevoerd over het zetten van een stap terug. Dit kan alleen op vrijwillige basis en er zal dus maatwerk moeten worden geleverd.

In het nagesprek met een delegatie van de  ondernemingsraad is ons gebleken dat er vertrouwen is in deze nieuwe koers. Hoewel de maatregelen pijnlijk zijn is het alternatief, een mogelijk faillissement van HAWO, beduidend ongunstiger.

Mochten er na aanleiding van deze brief nog vragen en of opmerkingen zijn dan horen we die graag.

Ook voor advies en ondersteuning in uw individuele situatie kunt u contact opnemen met de individuele hulpverleners van CNV Vakmensen, CNV Info: 030-75 11 001. Daar wordt u met raad en daad bijgestaan met uw vragen over salaris, persoonlijke toeslag en arbeidsovereenkomst.

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
g.vandijk@cnvvakmensen.nl
06-20 60 18 19