Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Gesprek directie Krohne op 16 augustus 2017

We sturen je deze nieuwsbrief om je op de hoogte te stellen van het gesprek met de directie over de functiewaardering. Ook geven we je informatie over de fiscale teruggave van je vakbondscontributie.

We hebben kennis gemaakt met de directie. Tijdens dit kennismakingsgesprek hebben we ook vragen gesteld over de invoering van het functiehuis. We hebben van jou begrepen dat je vooral duidelijkheid wilt hebben rondom de stand van zaken van dit proces en hoe het verder gaat met de bezwaren die je mogelijk op de inhoud van je functieomschrijving hebt.

Functiefamilie

Van de directie begrijpen wij dat de reden van invoering van het functiehuis is dat er zoveel verschillende functiebeschrijvingen zijn. Dit willen ze harmoniseren en beperken tot een aantal hoofdbeschrijvingen. Hoe zit dit nu precies in elkaar? De functies worden nu ondergebracht in een functiefamilie. Doordat een functiefamilie meer functies omvat, bestaan er ook verschillende niveaus binnen de functiefamilie.

Wat als ik het niet eens ben met de inhoud van mijn functieomschrijving?

Het is verstandig om dan op papier te zetten waar je het inhoudelijk niet mee eens bent en daarbij het verzoek te doen om de functieomschrijving aan te passen. En in gesprek hierover te gaan met jouw leidinggevende en/of HRM-adviseur. Mocht je hier niet uitkomen, dan is er een interne bezwarenregeling. Je kunt dit opvragen bij de HRM-afdeling.

Vraagt je werkgever jou te tekenen voor de functie-inhoud (functieomschrijving), dan hoeft hier niet meteen een functiegroep aan gekoppeld te worden. In veel gevallen wordt dit wel gelijk ingedeeld. Het kan dus ook anders. De werkgever kan dan in een later stadium indelen.

Invoering salarisgebouw

We hebben om die reden ook vragen gesteld over een mogelijke invoering salarisgebouw. Op dit moment is er geen officieel salarisgebouw. De directie heeft aangegeven dat er nog gekeken moet worden naar een salarisgebouw. Mocht er een bedrijfsloontabel gehanteerd worden, dan dient dat overeengekomen te worden met vakbonden of ondernemingsraad.

Begin oktober hebben de vakbonden een nader gesprek met de OR omtrent invoering functiehuis en mogelijk salarisgebouw.

Wist je dat…

 • in heel veel cao’s is geregeld dat je een deel van je vakbondscontributie terug kunt krijgen? Laat geen geld liggen en maak gebruik van deze regeling.
 • je jouw contributiebrief kan downloaden op MIJN CNV: https://www.cnvvakmensen.nl/inloggen? Lever deze jaaropgave vóór 1 oktober 2017 in bij jouw werkgever.
 • jouw werkgever kan kiezen tot fiscale teruggave via de werkkostenregeling of de werkgever kan er voor kiezen om een studiedag door te betalen waar je als vakbondslid aan deelneemt en die door de vakbonden wordt georganiseerd?
 • wij als vakbonden aanbevelen aan werkgevers om de vakbondscontributie via de werkkostenregeling te vergoeden?
 • wij graag een mail van jou ontvangen als jouw werkgever overgaat tot een doorbetaalde studiedag? 

Samen staan we sterker: maak je collega lid!

Met meer leden staan we ook in de toekomst sterker. Dit is het moment om jouw collega lid te maken van een sterke en betrokken vakbond. Voor juridische ondersteuning kunnen leden bij ons terecht. Lid worden kan altijd, kijk hier voor meer informatie.

Mede namens Elsa van der Kraats (Bestuurder FNV Metaal)

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid