Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Feenstra Verwarming Bacol

Vakbonden hebben geprobeerd in overleg met de directie de voorstellen zodanig bij te stellen dat zij aanvaardbaar zijn voor de werknemers. Helaas zijn de onderhandelingen, donderdag 11 september, op niets uitgedraaid. De directie heeft de onderhandelingen beëindigd omdat men de vakbondsvoorstellen niet realistisch vindt. Dit zonder op de vakbondsvoorstellen inhoudelijk te reageren.

Stem mee

Als lid van CNV Vakmensen heb je inspraak op de cao-afspraken. Kom daarom op 22, 23 of 24 september naar de ledenbijeenkomsten. Onderstaand een overzicht van data en locaties.

Overleg 11 september

In het overleg van 11 september 2014 bespraken we de voorstellen van de werkgever:

 • Een uur reistijd per dag niet meer te betalen
 • Het ATW rooster af te schaffen van 4 x 9,5
 • Nacht consignatie in te voeren zonder extra betaling en de huidige vaste vergoeding die geldt volgens de ATW overeenkomst af te schaffen met een afbouw van 6 maanden
 • Roosters te wijzigen en de mogelijkheid open te houden wijzigingen daarin binnen drie weken door te voeren. 

Vakbonden hebben geprobeerd met de directie de voorstellen van de directie zodanig bij te stellen dat zij aanvaardbaar kunnen zijn voor de leden en werknemers. Helaas zijn de onderhandelingen, donderdag 11 september, op niets uitgedraaid. De directie heeft de onderhandelingen beëindigd omdat men de vakbondsvoorstellen niet realistisch vindt zonder op de vakbondsvoorstellen inhoudelijk te reageren. 

Voorstellen van de vakbonden zijn:

 • Arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen die deel uit maken van de ATW overeenkomst, het regelingenboek en/of onderdeel uitmaken of geacht worden    te maken van individuele arbeidsovereenkomsten, dienen met vakbonden besproken te worden. Vakbonden als partij bij de ATW overeenkomst uit 2001     die daarna, na evaluatie door directie, vakbonden en OR, is voortgezet. Vakbonden als vertegenwoordiger van de leden werkzaam bij Feenstra. Volgens vakbonden leiden de voorstellen van de directie tot meer en eerder overtreden van de arbeidstijdenwet dan de huidige roosters en arbeidsvoorwaarden. 
 • 60 minuten per dag, aan reistijd niet meer te betalen, is alleen aanvaardbaar als voor het huidige personeel dat reistijd betaald krijgt, 9% looncompensatie gegeven wordt. Reistijd blijft vanaf huis gemeten worden. 

 • Als de reistijd enkele reis meer bedraagt dan 30 minuten (de directie stelt voor 60 minuten) enkele reis, dan wordt dat meerdere in werktijd gereisd zowel op de heenreis als de terugreis. 

 • Als per dag de gewerkte tijd, pauzes, reistijd meer bedraagt dan 10,5 uur, moet een werknemer gerechtigd zijn om het meerdere boven 10,5 uur in vrijetijdsrechten om te zetten zonder dat daaraan een limiet gesteld wordt. 

 • Ook voor het omzetten van overwerk in vrijetijd moet geen limiet gelden. Mits overeenstemming over het totaal bereikt wordt, zijn vakbonden bereid in te stemmen met het in laten gaan van overwerk als langer gewerkt wordt dan het rooster. Nu tellen reisuren ook als overwerk na het eerste reisuur. Zowel in het ATW rooster als in de overige roosters. 

 • Nachtconsignatie moet betaald worden. Er kan niet volstaan worden met de huidige betaling. Die geldt nu voor consignatie tot 00.00 uur. Vakbonden stellen voor de nachtconsignatie door de week per nacht te belonen met € 9,53 en in het weekend met € 23,81. Bij een consignatie van 3 nachten per 4 weken en de overige consignatie (totaal 7 etmalen per 4 weken waarin geconsigneerd wordt) is de beloning dan voor het geconsigneerd zijn € 152,48. Ook stellen vakbonden voor om de consignatie vergoeding bij feestdagen, vrije tijd, ziekte door te betalen (een gemiddelde aan deze verdienste over de voorgaande 12 maanden). Als gewerkt wordt tijdens consignatie is dat overwerk en wordt dat als overwerk beloond ook de reistijd en de telefonische oproepen tussen 00.00 en 06.00 uur. 

 • Vakbonden willen een maximum stellen aan het aantal malen dat werknemers geconsigneerd kunnen worden namelijk niet meer dan 7 etmalen (waarin geheel of gedeeltelijk wordt geconsigneerd) in de 4 weken. Vaker moet vrijwillig zijn. 

 • Als tijdens consignatie tussen 00.00 uur en 06.00 uur gewerkt wordt, hoeft de betreffende werknemer niet eerder dan 8 uur na het beëindigen van dat nacht werk, zijn dagelijkse werk te beginnen. Voor deze slaapuren hoeft geen vrije tijd ingeleverd te worden. 

Bijgaand het uitgebreide overzicht van de huidige regelingen, standpunten directie en vakbonden. 

Ledenvergaderingen

Wij roepen u op een van de onderstaande ledenvergaderingen te bezoeken:

Maandag 22 september 2014

 • FNV Bondgenoten, Radarweg 60 in Amsterdam, aanvang 19.30 uur
 • Café Restaurant Vrieler, Brinkstraat 301 in Enschede, aanvang 19.30 uur 
 • Zalencentrum De Kruisweg, Kruisweg 1 in Marum, aanvang 19.30 uur

Dinsdag 23 september 2014

 • Restaurant, Pannekeetweg 20 in Heerhugowaard, aanvang 19.30 uur
 • FNV Vakbondscentrum, Dr. Cuyperslaan 47 in Eindhoven, aanvang 19.30 uur
 • Wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101 in Apeldoorn, aanvang 19.30 uur

Woensdag 24 september 2014

Cultureel centrum (CCOG), Kastanjelaan 2 in Duiven, aanvang 19.30 uur 

Belangstellende niet-leden zijn welkom als introducé van een lid of leden.

In de vergadering is aan de orde

De vraag om de verslechteringsvoorstellen van de directie af te wijzen totdat er overeenstemming is bereikt met vakbonden over de wijziging van arbeidsvoorwaarden en (met de GOR over de roosters) die overeenstemming in nieuwe ledenvergaderingen is goedgekeurd. 
De vakbonden te vragen om het eenzijdig wijzigen (zonder overeenstemming) van arbeidsvoorwaarden, namens leden, te bestrijden onder meer via de rechter.  

Het is mogelijk dat niet op alle vergaderingen een CNV bestuurder aanwezig is. Echter dat heeft te maken met de bezetting.

Frans Strolenberg
bestuurder CNV Vakmensen
T 0512 – 583 470

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid