Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Estafette stakingen door het hele land

Er is in het hele land actie gevoerd vanaf 29 mei 2015 in de vorm van estafette stakingen. Jullie als vakbondsleden werkzaam bij één van de Ardaghbedrijven hebben op 18 juni jl. actiegevoerd.

Een actie die niet alleen maar ging om een goede loonsverhoging maar om behoud van rechten en arbeidsvoorwaarden die de afgelopen vele jaren door jullie zelf zijn opgebouwd. Met onze acties willen wij goede afspraken realiseren voor een cao:
 • Met 3% loonsverhoging in 12 maanden
 • Met afschaffing van de (lage) leeftijdslonen
 • Met reparatie van de WW duur zoals beloofd in het centraal akkoord door de centrale werkgeversorganisaties
 • Zonder verslechtering zoals het afschaffen van seniordagen (zonder compensatie), het verhogen van ontzie maatregelen oudere werknemers. Dit  terwijl de huidige generatie vaak op 16 of 17 begonnen is met werken. Deze generatie wordt ook getroffen door de AOW verhoging en het afschaffen van AOW partner toeslag
 • Behoud van overleg met vakbonden en zeggenschap van werknemers
 • Zorg om werknemers zodat zij gezond de “eindstreep” kunnen halen
Kortom een goede cao zonder verslechteringen met waterdichte teksten zodat reistijd, overwerk en consignatie niet ontdoken kunnen worden. Verder moet gelijk loon voor gelijk werk gewaarborgd worden en persoonlijke ontwikkeling van werknemers mogelijk zijn.

Tot nu toe zijn er geen ontwikkelingen op het onderhandelingsfront. Werkgevers moeten het eindbod intrekken om ruimte te maken voor nieuwe gesprekken. Daarom kunnen we niet anders dan doorgaan met de acties.

In de stakingsvergaderingen is besloten om de actie voort te zetten en uit te breiden door de vakbonden te laten oproepen tot een overwerkstaking. De werkgevers zullen aangeschreven worden door de bonden over deze uitbreiding van de stakingsoproep. Wij roepen de werknemers op alleen vrijwillig overwerk te verrichten.

De strijd voor een fatsoenlijke CAO kan lang gaan duren. Wij hebben te maken met werkgeversorganisaties die tot het gaatje willen gaan, die wel plichten voor werknemers willen maar geen of minder rechten. Dat blijkt uit hun eindbod en uit vele personeelsreglementen waarin de laatste tijd steeds meer verslechteringen worden doorgevoerd.

Werkgeversorganisaties willen vakbonden en werknemers in de staart van de crisis een laatste klap uitdelen. Zij willen de cao “uitkleden”. Zij denken door hun opstelling de verslechteringen die zij al jaren voorstellen nu te realiseren omdat zij denken dat werknemers niet in actie zullen komen vanwege de angst voor hun baan.

De stakingen van de afgelopen weken hebben bewezen dat de werkgeversorganisaties het mis hebben. Werknemers begrijpen wel degelijk dat acties nodig zijn om werkgevers tot andere gedachten te brengen.

We zijn vanaf 4 september al weer in verschillende regio’s gestart met nieuwe acties in de vorm van stakingen. We zullen de acties ook de komende weken voortzetten. Ook aan jullie vragen wederom mee te doen. Daarom willen we jullie uitnodigen voor een ledenvergadering:

Zaandijk: 9 september 2015 In de lunchpauze
Hoogeveen: 10 september 2015 om 14.00 uur en 15.00 uur in buurthuis “de Pompe”, Wilhelminaplein 10 in Hoogeveen
Deventer: 10 september 2015 om 13.30 uur, 14.00 uur en 21.30 uur in het regiokantoor van FNV Metaal, Gotlandstraat 2 A Deventer
Leeuwarden: moet nog gepland worden.

Metalektro  cao breekpunten

 • Te laag loonbod: Werkgevers bieden  1,5% loonsverhoging per jaar en pas op 1 oktober 2015 en 1 oktober 2016. Wij vragen 3 % met een minimum van € 900,- per jaar.
 • Werkgevers willen  alles flex en soepel: “Komen en gaan wanneer de baas fluit” Dat betekent komen en gaan wordt afgestemd op de hoeveelheid werk. Bedrijfsrisico wordt bij de werknemer neergelegd.
 • Werkgevers willen, zonder bemoeienis van vakbonden, op het bedrijf kunnen afwijken of zelfs afzien van de loonsverhoging.  Afwijken van de cao moet zonder vakbonden mogelijk zijn. Werkgevers willen regelingen kunnen treffen met de OR of de individuele werknemer. Als 2/3 deel van de werknemers instemt dan kan de werkgever afwijken van de loonsverhoging.
 • Werkgevers weigeren meer zeggenschap voor werknemers over roosters en vrije tijd zodat bijvoorbeeld een vierdaagse werkweek mogelijk is.
 • Werkgevers willen alle regelingen voor werknemers van 55 jaar en ouder verslechteren. De leeftijdsgrens voor o.a. verplichting tot consignatiedienst, werken in ploegen, overwerk en karweiwerk schuift op naar 57 jaar. Geen baas over je eigen opleidingsrechten
 • Afbouw ploegendiensttoeslag uit de cao halen.
 • Geen reparatie van de WW duur terwijl dat wel is afgesproken in het sociaal akkoord. De WW wordt vanaf 2016 verlaagd van 38 maanden naar 24 maanden en je bouwt langzamer WW-recht op. Dit kan alleen in de cao gerepareerd worden. Werkgevers weigeren dit.
 • Jongeren horen te worden betaald op functie en ervaring, niet op leeftijd. Werkgevers weigeren verbeteringen of afschaffing van de jeugdschalen.
 • Werkgevers weigeren het fiscale voordeel voor vakbondscontributie vast te leggen als onderdeel van de werkkosten  regeling.
 • Werknemers horen, zeker in deze tijd, zeggenschap te hebben over hun eigen ontwikkeling. Een persoonlijk opleidingsbudget wijzen werkgevers af.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid