Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Metaaltechniek - Nieuws

Eindelijk een nieuwe cao!

Voor pakweg 70.000 werknemers in autogarages, truck-/aanhanger-/ caravanbedrijven, motorzaken en autoverhuurbedrijven en fietsenwinkels is er een nieuwe cao. Na een bijna 2 jaar durende cao-loze periode is er op maandag 20 juni jl. een principe-akkoord bereikt.

Looptijd
De looptijd van de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven: 1 november 2014 t/m 31 oktober 2018 (48 maanden).

Ontwikkeling
Over ontwikkeling van vakmensen in de garages hebben we goede afspraken kunnen maken, zo kan men straks gebruik maken van ontwikkelgesprekken. Cao partijen treden in overleg met het bestuur van OOMT over het vervolg op het individuele voucher-project, voor het stimuleren van ontwikkeling van vakmensen.

Loonsverhogingen
Een heikel punt in de onderhandelingen waren de VPL-pensioenpremies voor werknemers. Het Gerechtshof heeft daarover een uitspraak gedaan. We wilden nu graag duidelijkheid omdat we anders blijven touwtrekken. De volgende afspraak is gemaakt ten aanzien van de inkomensverhoging, zowel in “procenten als centen” vanwege de VPL-premieschuif :

 • Per 1 september 2016 worden de feitelijke lonen en salarisschalen met 2% structureel verhoogd;
 • Per 1 januari 2017 worden de kosten van de overgangsmaatregelen (VPL premie) ten laste van de werkgever gebracht. Dit heeft een netto structurele inkomens verbetering tot gevolg voor werknemers van gemiddeld ongeveer 1,5%;
 • Per 1 juli 2017 worden de feitelijke lonen en salarisschalen met 0,75% structureel verhoogd;
 • Per 1 februari 2018  worden de feitelijke lonen en salarisschalen met 43 euro structureel, gemiddeld ongeveer 1,75%.;

Eenmalige uitkeringen in geld en tijd
In december 2016 vindt een eenmalige uitkering plaats van 300 euro bruto. Werknemers hebben alleen recht op deze eenmalige uitkering bij het salaris in december 2016 als zij in dienst waren op 31 december 2015 en sindsdien onafgebroken in dienst zijn gebleven. Een en ander met inachtneming van het in artikel 3 lid 2 cao bepaalde voor deeltijdwerk.
De werknemer krijgt in 2017 een eenmalige uitkering in de vorm van 2 vrije dagen of 300 euro bruto. De werkgever bepaalt de keuze van de vorm van toekenning van de eenmalige uitkering. Het uitgangspunt bij de keuze is dat per bedrijfsonderdeel of afdeling een keuze wordt gemaakt. De dagen  of de bruto uitkering voor parttimers worden toegekend naar evenredigheid van het mindere aantal uren.

Indien de keuze valt op het toekennen van vrije tijd, wordt deze door de werkgever ingepland vanaf 1 januari 2017 en door de werknemer daadwerkelijk genoten vóór 1 december 2017. Indien de keuze valt op geld danwel de dagen niet vóór 1 december 2017 door de werknemer zijn genoten, vindt bij de salarisbetaling van december 2017 een bruto uitkering plaats van 150 euro per niet genoten dag.

Werktijden
Een belangrijke afspraak behelst de kaders van de zogenoemde dagvensters. We hebben nu de volgende afspraak gemaakt:
Een dagvenster van 7.00 uur tot 20.00 uur voor alle bedrijven, met uitzondering van bedrijfsauto’s en artikel 28 bedrijven (autowas en tankbedrijven, verhuurbedrijven en rijwielstallingen).

De betaling van uren buiten het dagvenster wordt als volgt:

 • Van 20.00 uur en tot 24.00 uur geldt een toeslag van 30%.
 • Van 00.00 uur  tot 07.00 uur geldt 50% toeslag.

Een dagvenster van 06.00 uur tot 18.30 uur voor bedrijfsauto’s. De betaling van uren buiten het dagvenster wordt als volgt:

 • Vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur geldt 20% toeslag.
 • Vanaf 21.00 uur tot 24.00 uur geldt 30%.
 • Van 00.00 uur  tot 06.00 uur 50% toeslag

Zaterdag voor motorvoertuigenbedrijf
De zaterdag blijft een bijzondere dag conform de huidige regeling. Met ingang van 1 januari 2017 kan op zaterdag maximaal 8 uur en minimaal 4 uur worden gewerkt. Als extra aanvulling wordt opgenomen dat de werknemer die op zaterdag heeft gewerkt, bij de werkgever aangeeft welke doordeweekse dag in dezelfde of de daarop volgende week hij niet wenst te werken. De werkgever respecteert dit tenzij een zwaarwegend bedrijfsbelang zich daar tegen verzet. De vergoeding voor werken op zaterdag blijft 133,33% (loon met toeslag van 33,33%).

Vakbondscontributie
De regeling voor vakbondscontributie wordt gecontinueerd. In het kader van de werkkostenregeling vindt een aanpassing plaats. Voor het jaar 2016 dient het verzoek vóór 1 november bij de werkgever te worden ingediend.

Hoe verder?
De leden krijgen het akkoord om er over te kunnen stemmen. Dit gebeurt volgende week nadat de cao commissie het akkoord heeft beoordeeld. Ben je lid, maak dan gebruik van je stemrecht! De cao-commissie beslist gehoord hebbende de leden over het akkoord. Binnenkort ontvang je informatie met meer uitleg over het akkoord.

Schrijf je collega in als lid
Je ziet wat de toegevoegde waarde is van jouw vakbond, dat wij dit samen kunnen doen dankzij jouw lidmaatschap. En graag verwelkomen wij meer leden, des te sterker staan we bij de Bovag en de werkgevers.

Meld via deze link een nieuw lid aan >

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid